Apuraha opiskeluun

Oletko aloittamassa omakustanteisia opintoja? Tarvitsetko opintoihin työvaatteita, opiskeluvälineitä tai oppikirjoja?  Esimerkiksi tällaisiin tarkoituksiin voit hakea Tukilinjan apurahaa opiskeluun.

Näin haet apurahaa

Kerro hakemuksessasi opiskelutavoitteistasi ja taloudellisesta tilanteestasi sekä perustele apurahan tarpeesi. Mikäli haet tietokonetta, katso erillinen hakuohje Tietokone opiskelun apuvälineeksi.

Tukea ei myönnetä seuraaviin kohteisiin:

  • Matkoihin, joihin opiskelija on oikeutettu vammaispalvelulain nojalla tai joihin hän saa Kelan tukea.
  • Yleisiin elinkustannuksiin, kuten asumiseen, kodin tarvikkeisiin tai ruokakustannuksiin. (Tämä koskee myös kansanopistojen opintomaksujen asumisen ja ruokailun osuutta.)
  • Välineisiin tai kuluihin, jotka vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan.

 

Tarvittavat liitteet

1 ) Opiskelutodistus tai tosite opintoihin hyväksymisestä, jos olet jo saanut opiskelupaikan.

2) Todistus vammasta/sairaudesta, josta käy ilmi hakijan tämänhetkinen toimintakyky (esim. lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma, lääkärin hoitokertomus). Tarkista, että lausunnosta löytyy hakijan nimi ja syntymäaika.

3) Tulotiedot.
18 vuotta täyttäneeltä hakijalta tarvitaan sekä oma että mahdollisen avio/avopuolison esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös (verohallinto toimittaa keväisin postitse kotiin tai/ja OmaVero-palveluun jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen). Tietojen tulee olla viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Alaikäiseltä hakijalta tarvitaan vanhempien tulotiedot. Mikäli vanhemmilla ei ole yhteishuoltajuutta, tarvitaan selvitys elatusavusta.

Katso esimerkkikuvat tarvittavista veroasiakirjoista (PDF)

Jos tulot ovat viimeisimmän verotuksen jälkeen muuttuneet olennaisesti, tarvitaan myös tosite nykyisistä tuloista (esim. tulorekisteriote) ja selvitys muutoksen syystä.

Mikäli saat Kelan perustoimeentulotukea, voit lähettää tulotietona pelkästään voimassa olevan myönteisen toimeentulotukipäätöksen.

4) Asiantuntijan suositus apurahakohteen tarpeellisuudesta. Lisätietoja suosituksen pyytämisestä.

Huom! Jos haet apurahaa koulutusmaksuihin ja saat kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea, selvitä ensin korvaako Kela, työeläkeyhtiö tai vakuutuslaitos koulutusmaksut osana ammatillista kuntoutusta ja liitä päätös hakemukseen.

Täytä hakulomake