Varainhankinnan eettiset periaatteet

Tukilinjan markkinoinnin eettisten periaatteiden lähtökohtana on Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus. Sen mukaan jokaisella EU-kansalaisella on sananvapaus, joka sisältää myös markkinoijan oikeuden lähettää kaupallisia viestejä.

Yksityisyyttä suojaavan lainsäädännön ja hyvän markkinointitavan mukaan markkinoijan on kuitenkin otettava huomioon vastaanottajan oikeus yksityisyyteen ja hänen oikeutensa olla ottamatta vastaan kaupallisia viestejä. Asiakkaalla on oikeus myös peruuttaa tekemänsä tilaus.

Tukilinjan markkinointi on asianmukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa ei pyritä hyötymään kuluttajien kokemattomuudesta, tietojen puutteesta tai alentuneesta päätöksentekokyvystä. Tilausmyynti kohdistetaan vain yli 18-vuotiaille henkilöille.

Markkinoinnissa otetaan huomioon markkinointikiellot mahdollisuuksien mukaan.

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mistä hänen osoitetietonsa on hankittu.

Puhelinmyynti tapahtuu arkipäivisin klo 8.30 – 20.30 välisenä aikana ja arkilauantaisin klo 10.00 – 18.00 välisenä aikana.