Kort på Svenska

Tukilinja – en tidining som ger stöd

Bra social samvaro handlar om ett ömsesidigt givande och tagande. I vardagen kan vi hjälpa och stödja andra genom att vara en god granne, släkting eller vän. För att kunna hjälpa dem som är i störst behov av hjälp behöver vi i alla fall särskilda kanaler. En sådan kanal är Tukilinja, en tidskrift som ges ut av  stödföreningen Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki (VKTT) ry.

VKTT ry är en liten expertorganisation som bedriver omfattande ekonomisk bidragsverksamhet med medel som föreningen anskaffar bara genom att ge ut Tukilinja, en specialtidskrift för handikappsektorn. Varje månad Tukilinja delar ut cirka 46 500 euro (2022) i bidrag och hjälpmedel till handikappade personer samt till föreningar och projekt som direkt stödjer dem.

Stödet för individer varierar i genomsnitt från 100 € till 1 500 €.

Avkastningen från Tukilinja utdelas enligt föreningens stadgar till handikappade personer som ansökt om bidrag. Stödföreningen bedriver ingen annan föreningsverksamhet utan koncentrerar sig på att ge ut Tukilinja och på bidrags-verksamhet. Tukilinja ges ut och marknadsförs med föreningens egna krafter helt utan underleverantörer.

Tukilinja ger ekonomiskt stöd till personer som inte på egen hand kan skapa sig ett självständigt liv och komma på fötter ekonomiskt genom studier och jobb. Vi vill också påverka människornas attityder för att det i framtiden ska finnas en större vilja till samhällslösningar som ökar jämlikheten. Tidningen Tukilinja verkar för detta mål genom sitt innehåll, som fokuserar på läsarna och berättar om handikappade och långtidsjuka personers vardag och mål. I varje nummer berättar vi också om bidrag som beviljats av Tukilinja, dels i en bidragsförteckning och dels i artiklar om bidragsmottagare. På det här sättet får stödprenumeranterna veta vad deras bidrag går till och får se resultat av sin verksamhet.

Tidskriften sysselsätter i mån av möjlighet handikappade och  långtidsjuka personer som freelance-journalister och fotografer.

Du kan prenumerera tidskriften här. Kom ihåg att organisationen och tidskriften är finskspråkiga. Stödet emellertid ges utan språkgränser och många bidragsmottagare är svenskspråkiga!