Tukilinja-säätiön toimintakertomus

Tukilinja-säätiön tarkoituksena on vammaisten ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja tasavertaisten toimintamahdollisuuksien edistäminen. Alta löydät poimintoja vuoden 2023 toimintakertomuksesta.

Lue toimintakertomus

Tukitoiminta 2023

Toimintakaudella säätiön tukitoiminnan toteuttamisesta vastaava toimielin Tukilinjafoorumi teki 943 myönteistä tukipäätöstä. Määrään sisältyvät myös ne apurahat, joissa päätökset on valmisteltu yhteistyössä toisen vammaisalan yhteisön kanssa. Yksityishenkilöille myönnettiin 904 apurahaa ja yhteisöille 39 apurahaa. Vuoden 2023 aikana säätiöön saapui 1400 apurahahakemusta.

943 myönteistä tukipäätöstä
904 myönnettyä apurahaa yksityishenkilöille
39 myönnettyä apurahaa yhteisöille

Apurahojen määrä

Toimintakaudella 2023 säätiö myönsi apurahoja yhteensä 659 686 eurolla. Kuukausittainen myönnetty summa oli noin 54 973 euroa.

Apurahojen kohteet

Apurahat myönnettiin seuraaviin tarkoituksiin:

Harrastamisen tukemiseen (41 %)

Koulutukseen (28 %)

Aktiivisen elämän tukemiseen (18 %)

Työllistymiseen (11 %)

Kuntoutukseen (2 %).

Tuki viedään perille

Tukilinja-säätiön tuki myönnetään mahdollisimman tehokkaasti siten, että se kohdistuu suoraan tuetusta toiminnasta aiheutuviin kuluihin tai tarvittavan apuvälineen hankintaan. Siksi suurin osa tuesta toimitetaan perille laskutuslupien muodossa.

Tilanteessa, jossa apuvälineen valinta ja hankkiminen on toimintarajoitteen vuoksi saajalle haasteellista, säätiön työntekijät valitsevat ja hankkivat apuvälineet  – etenkin tietotekniset laitteet – heidän puolestaan. Tarvittaessa väline toimitetaan kotiin asti.

Säätiössä työskentelee kolme tukitoiminnan työntekijää. He käsittelevät jokaisen saapuneen  hakemuksen (vuonna 2023 1400 kpl) yksilöllisesti ja huolehtivat siitä, että hakija saa juuri oikeanlaisen tuen tai apuvälineen. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös neuvoa hakijoita toimintarajoitteisille henkilöille yhteiskunnassa tarjolla olevista palveluista ja tukitoimista. Näin he saavat julkiseltakin taholta ne palvelut, joihin ovat oikeutettuja.

Laajaa ja kannustavaa tukea

Tukilinja-säätiö on Suomessa ainoa vammaisalan toimija, joka suuntaa tukensa kaikille tuen tarpeessa oleville vammaisille ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisille henkilöille – diagnoosista ja iästä riippumatta. Moni tuen hakija on sirpaleisen tukijärjestelmän väliinputoaja. Tukilinja paikkaa yhteiskunnan turvaverkon aukkoja.

Tuen tavoitteena on edistää osallistumista ja osallisuutta: toimintarajoitteisten ihmisten koulutusta, ammatillista kuntoutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun yhteiskunnallisesti ja henkilökohtaisesti rakentavaan toimintaan.