Apurahat

Kenelle apurahoja myönnetään?

Tukilinjan apurahat on tarkoitettu henkilöille, joilla on pitkäaikainen fyysinen tai psyykkinen toimintarajoite, joka vaikeuttaa arjessa toimimista. Liikunta- tai aistivamman ohella tällaisen rajoitteen voi aiheuttaa pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus.

Apurahat suunnataan vähävaraisille, Suomessa pysyvästi asuville, toimintarajoitteisille yksityishenkilöille. Niitä voidaan myöntää myös pienten yhteisöjen toimintaan. Lisäksi Tukilinja jakaa apurahoja ja palkintoja yhteistyössä muiden vammaisalan toimijoiden kanssa.

Myönnetyt apurahat

Mihin tukea voi saada?

Tukilinjan apurahat on tarkoitettu edistämään koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä ja harrastamista. Niillä voidaan tukea myös muuta itsenäistä ja aktiivista toimintaa, joka edistää osallisuutta yhteiskunnassa.

Apurahoja myönnetään seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:

 1. Työllistymisen tukeminen.
 2. Koulunkäynnin ja opiskelun tukeminen.
 3. Harrastamisen ja aktiivisen elämän tukeminen.

Mihin tukea ei myönnetä?

Tukea ei myönnetä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • Yleisiin elinkustannuksiin
 • Hoito- ja terapiakuluihin tai -välineisiin
 • Toimintaan tai välineisiin, jotka työnantaja, vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan.
 • Kuntien tai kaupunkien oman toiminnan tai niiden omistamien laitosten ja yhtiöiden toiminnan kuluihin tai välinehankintoihin (esim. asumisyksiköt).
 • Apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä takautuvasti.

Hae apurahaa

Alla on lista Tukilinjalta yleisimmin haetuista apurahakohteista niihin liittyvine hakuohjeineen. Lista on tarkoitettu hakuprosessin ja siinä tarvittavien liitteiden hankkimisen nopeuttamiseksi, ei rajaamaan tukikohteita. Jos hakukohteesi on jokin muu kuin alla mainittu, voit soveltaa sitä lähinnä olevaa hakuohjetta. Kuhunkin hakukohteeseen sopiva hakulomake löytyy ohjeista. Käytä erillistä lomaketta liitteiden lähettämiseen vain, jos olet jo lähettänyt hakulomakkeen ja siitä on jäänyt puuttumaan liitteitä.

Henkilökohtaiset apurahat

 • Apuraha opiskeluun
 • Tietokone opiskelun apuvälineeksi
 • Pienyrittäjän apuraha
 • Apuraha ammattimaiseen harrastamiseen
 • Kilpaurheiluapuraha
 • Harrastusapuraha
 • Tietokone aktiiviseen elämään
 • Kulkuvälineapuraha

Yhteisöapurahat

 • Yhteisöapurahat
 • Vuoden Toimija -apuraha

Yhteistyöapurahat

 • Startti-urheilustipendi
 • Vammaistutkimusapuraha
 • Vimma-kulttuuripalkinto
yli 12 miljoonaa euroa jaettu apurahoina 1996-2021
52 000 euroa apurahoja kuukausittain (2021)
622 700 euroa apurahoja vuodessa (2021)