Hae yhteistyö- ja yhteisöapurahaa

Tukea yhteisöille

Tukilinja jakaa tukea myös yhteisöille esimerkiksi yhdistysten välinehankintoihin sekä koululais- ja opiskelijaryhmien omarahoitteisiin hankkeisiin.

Osa tuesta myönnetään yhteistyössä vammaisalan toimijoiden tai Tukilinjan lukijoiden kanssa. Muissa kuin yksityishenkilöiden apurahoissa summa voi ylittää 5000 euroa.

Mihin tukea voi saada?

Tukilinjan apurahat on tarkoitettu edistämään koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä ja harrastamista. Niillä voidaan tukea myös muuta itsenäistä ja aktiivista toimintaa, joka edistää osallisuutta yhteiskunnassa.

Apurahoja myönnetään seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:

  1. Työllistymisen tukeminen.
  2. Koulunkäynnin ja opiskelun tukeminen.
  3. Harrastamisen ja aktiivisen elämän tukeminen.

Mihin tukea ei myönnetä?

Tukea ei myönnetä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • Yleisiin elinkustannuksiin
  • Hoito- ja terapiakuluihin tai -välineisiin
  • Toimintaan tai välineisiin, jotka työnantaja, vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan.
  • Kuntien tai kaupunkien oman toiminnan tai niiden omistamien laitosten ja yhtiöiden toiminnan kuluihin tai välinehankintoihin (esim. asumisyksiköt).
  • Apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä takautuvasti.
yli 12 miljoonaa euroa jaettu apurahoina 1996-2021
52 000 euroa apurahoja kuukausittain (2021)
622 700 euroa apurahoja vuodessa (2021)