Startti-urheilustipendi

Suomen Paralympiakomitea (ent. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry) ja Tukilinja ovat vuonna 2015 käynnistäneet Startti-stipendijärjestelmän, jolla tuetaan matalan kynnyksen vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa.

Näin haet apurahaa

Yksilöhakijoina Startti-stipendiä voivat hakea omassa urheilulajissaan alkutaipaleella olevat mutta harrastuksessaan tavoitteelliset vammaiset liikunnan harrastajat ja urheilijat iästä riippumatta.

Hakijoina voivat olla myös sellaiset seurat ja yhdistykset, joissa järjestetään vammaisurheilu- tai -liikuntatoimintaa tai joissa suunnitellaan tällaisen toiminnan aloittamista.

Etusijalla stipendin saajina ovat harrastajat ja seurat, joilta puuttuvat riittävät resurssit harrastuskuluihin. Stipendejä ei ole tarkoitettu kansainvälisen tason huippu-urheilun kulujen kattamiseen eikä seuratoiminnan jatkuviin rakenteellisiin kuihin, kuten ohjaajan palkkioihin tai tilavuokriin.

Startti-stipendissä on neljän vuoden hakuväli.

Myönnettävien stipendien suuruus on enintään 500 euroa/yksilöhakija ja enintään 1000 euroa/yhteisöhakija. Stipendit rahoittaa Tukilinja. Stipendin saajilta edellytetään, että stipendi käytetään hakukohteeseen. Kun stipendi on käytetty, Suomen Paralympikomitealle lähetetään kertomus ja valokuva stipendin käyttökohteesta.

Startti-stipendin hakuaika on kahdesti vuodessa: huhtikuun loppuun ja lokakuun loppuun mennessä. Stipendejä haetaan Suomen Paralympiakomitealta alla olevasta linkistä sekä Suomen Paralympiakomitean sivuilta löytyvällä hakulomakkeella. Stipendipäätöksistä ilmoitetaan hakijoille kevään osalta kesäkuun loppuun ja syksyn osalta joulukuun loppuun mennessä.

Lisätiedot Startti-stipendin hakemisesta: Suomen Paralympiakomitea, koulutuskoordinaattori Piia Korpi, puh. 044 767 1368, 

Startti-stipendin hakulomake