Startti-urheilustipendi

Suomen Paralympiakomitea (ent. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry) ja Tukilinja ovat vuonna 2015 käynnistäneet Startti-stipendijärjestelmän, jolla tuetaan matalan kynnyksen vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa.

Kenelle?

Yksilöhakijoina Startti-stipendiä voivat hakea omassa urheilulajissaan alkutaipaleella olevat mutta harrastuksessaan tavoitteelliset vammaiset liikunnan harrastajat ja urheilijat iästä riippumatta.

Hakijoina voivat olla myös sellaiset seurat ja yhdistykset, joissa järjestetään paraurheilu- tai soveltavan liikunnan toimintaa tai joissa suunnitellaan tällaisen toiminnan aloittamista.

Etusijalla stipendin saajina ovat harrastajat, yhdistykset ja seurat, joilta puuttuvat riittävät resurssit harrastuskuluihin. Stipendiä ei myönnetä yksilöhakijoille harrastuksen peruskuluihin, kuten kausimaksuihin tai kilpailumatkojen kuluihin eikä yhteisöhakijoille seuratoiminnan jatkuviin rakenteellisiin kuluihin, kuten ohjaajan palkkioihin tai tilavuokriin.

Startti-stipendissä on neljän vuoden hakuväli.

Startti-stipendit on suunnattu erityisesti sellaisille urheilijanpolun alussa oleville henkilöille tai uutta toimintaa aloittaville yhdistyksille, joille alkuvaiheen vaatima panostus voi muodostua esteeksi. Siksi toivomme, että hakemuksessa kerrotaan lyhyesti myös yksilöhakijan tai yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.

Minkä verran?

Myönnettävien stipendien suuruus on enintään 500 euroa/yksilöhakija ja enintään 1000 euroa/yhteisöhakija. Stipendit rahoittaa Tukilinja. Stipendin saajilta edellytetään, että stipendi käytetään hakukohteeseen

Muuta

Kun stipendi on käytetty, Suomen Paralympikomitealle lähetetään kertomus ja valokuva stipendin käyttökohteesta. Mikäli toivotte, että valokuvianne ei käytetä Paralympiakomitean tai Tukilinjan Startti-stipendejä koskevassa tiedotuksessa, pyydämme mainitsemaan asiasta viestissänne.

Hae näin

Startti-stipendin hakuaika on kahdesti vuodessa: huhtikuun loppuun ja lokakuun loppuun mennessä. Stipendipäätöksistä ilmoitetaan hakijoille kevään osalta kesäkuun loppuun ja syksyn osalta joulukuun loppuun mennessä.

Stipendejä haetaan Suomen Paralympiakomitealta alla olevasta linkistä sekä Suomen Paralympiakomitean sivuilta löytyvällä hakulomakkeella.

Lisätiedot ja hakeminen

Lisätiedot Startti-stipendin hakemisesta: Suomen Paralympiakomitea, koulutuskoordinaattori Piia Korpi, puh. 044 767 1368, 

Startti-stipendin hakulomake