Vuoden Toimija -apuraha

Tukilinja jakaa vuosittain vuoden vaihteessa tavallista suurempia apurahoja innovatiivisille ja ansiokkaille yhteisöille, joiden toiminnalle on selvä yhteiskunnallinen tarve, mutta ei riittävää rahoitusta.

Näin haet apurahaa

Vuoden Toimija -apurahoja voidaan vuosittain myöntää useampia. Sitä ei haeta tavanomaisen hakuprosessin kautta, vaan Tukilinjafoorumi myöntää sen lukijakyselyn ja oman harkintansa pohjalta.

Muista apurahoista poiketen Tukilinjan lukijat ja tukijat voivat ehdottaa Vuoden Toimija -apurahan saajia. On mahdollista ehdottaa myös toimintaa, jossa on itse mukana. Olennaista on, että toiminta on tarpeellista, laadukasta ja ennen kaikkea innovatiivista. Apurahan saajaa ehdotetaan vapaamuotoisella viestillä tai kirjeellä, josta käyvät ilmi ehdotetun toiminnan luonne, taloudellisen tuen tarve ja yhteystiedot.

Ehdotuksia otetaan vastaan joka syksy 30.10. mennessä Facebook-sivuillamme sekä ympäri vuoden sähköpostitse osoitteella

Vuoden Toimija -apurahat julkistetaan Tukilinja-lehdessä. Saajilta odotetaan tietoa apurahan käytöstä vuoden kuluessa sen myönnöstä.

Vuoden Toimija – apurahan saaminen ei estä hakemasta Tukilinjalta apurahaa muuhun tarkoitukseen.