Usein kysytyt kysymykset

Mihin tukea myönnetään?

Onko joitain asioita, joihin Tukilinja ei myönnä apurahoja?

Tukilinja ei myönnä tukea yleisiin elinkustannuksiin, kuten asumiseen, kodin tarvikkeisiin, vuokraan tai ruokakustannuksiin.

Tukea ei siis kannata hakea esimerkiksi seuraaviin kohteisiin:

 • Hoito – ja terapia välineet / kulut
 • Toiminta tai välineet jotka työnantaja, vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (kuten oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan.
 • Kodinkoneet (kuten pesukone ja uuni)
 • Eläimet (kuten koira ja hevonen)
 • Huonekalut (kuten sänky ja pelituolit)
 • internet-liittymät ja niiden käyttöön tarvittavat oheislaitteet (kuten modeemi ja mokkula)
 • Vaatteet
 • Ruoka
 • Lomamatkat
 • Silmälasit
 • Televisio

Tukea ei myöskään pääsääntöisesti myönnetä jo hankittuihin välineisiin.

 

Kuinka suuria apurahoja yksityishenkilöille myönnetään?

Henkilökohtaisten apurahojen myönnetty summa on keskimäärin noin 700 euroa, ja se vaihtelee pääsääntöisesti 100 eurosta 1500 euroon.  Tukea myönnettäessä etusija annetaan tukitoiminnan painopisteitä vastaaville hakukohteille: työllistymiseen ja opiskeluun, tämän jälkeen harrastamiseen ja muuhun aktiiviseen elämään.

Kaikki hakemukset käsitellään huomioiden hakijoiden yhdenvertainen kohtelu ja tarveharkinta. Hakemuksen käsittelyyn vaikuttaa myös se, miten hakukohdetta on perusteltu. Tämän vuoksi pyydämme toimittamaan hakemuksen liitteeksi työnäytteitä  tai kuvailemaan mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan.  Omat rajansa apurahojen suuruuteen asettaa myös tukivarojen rajallisuus.

Myönteinen tukipäätös voi näistä syistä olla myös osittainen, eli tuen saajalle myönnetään isompaan hankintaan osa-apuraha tai tukea myönnetään vain osaan hänen hakemistaan kohteista. Haettaessa suurempaa apurahaa onkin hyvä avata muuta rahoitusta.

 

Haluaisin lähteä lomamatkalle. Voinko hakea siihen tukea?

Tukilinja ei tue tavanomaisia lomamatkoja. Kun matkasi peruste on virkistysloma, voit tutustua sosiaalisin perustein tuettuihin lomavaihtoehtoihin: Linkki lomajärjestöjen sivuille.

 

Haluan lähteä opinto-/kilpaurheilu-/työ-matkalle. Voinko hakea siihen tukea?

Tukilinja voi tukea toimintarajoitteisten, vähävaraisten yksityishenkilöiden matkoja, jos matka liittyy opintoihin, kilpaurheiluun tai tukee työllistymistä. Tukea myönnetään pääsääntöisesti kuluihin, jotka aiheutuvat toimintarajoitteesta ja joista hakijan on vaikea suoriutua.

Ryhmämatkoihin voidaan myöntää tukea toimintarajoitteisten henkilöiden matkakulujen omavastuuosuuksien pienentämiseen. Tällaisia ryhmämatkoja voivat olla esimerkiksi erityisluokkien luokkaretket ja muut opintopainotteiset matkat.

 

Voinko hakea apurahaa harrastamisen matkakuluihin?

Tukilinja ei myönnä tukea harrastamisesta syntyviin matkakuluihin, jollei kyseessä ole kilpailu- tai harjoitusleirimatka. Sen sijaan voit hakea apurahaa harrastusmaksuihin tai harrastusvälineisiin.

 

Voinko hakea tukea lääketieteellisen hoidon, terapian tai hoitovälineen kustannuksiin?

Tukilinja ei myönnä tukea sairauden hoitokuluihin eikä terapiakuluihin. Apurahaa ei myönnetä myöskään julkisin varoin kustannetun hoidon tai kuntoutuksen omavastuuosuuksiin.

 

Voiko asuntolan ohjaaja tai oppilaitoksen opettaja hakea ryhmälle it-laitteita tai muita välineitä pelkästään harrastusryhmässä/opinnoissa käytettäviksi?

Ei voi, Tukilinja ei tue asuntoloita tai oppilaitoksia. Laitteet haetaan aina yksilöllisin perustein ja ne jäävät hakijan omistukseen. Vain jos hakeva yhteisö on kolmannen sektorin pienimuotoinen toimija, voidaan hakemus ottaa käsittelyyn.

 

Voinko hakea tukea jo ostamaani välineeseen tai maksamiini kuluihin?

Tukea ei pääsääntöisesti myönnetä takautuvasti. Sitä ei siis myönnetä jo hankittuihin välineisiin tai jo maksettuihin tai syntyneisiin kuluihin.

 

Voinko hakea apurahaa älypuhelimen hankintaan?

Tukilinja voi myöntää apurahan älypuhelimen hankintaan silloin kun sen käyttö vastaa tietokoneen käyttöä. Pääsääntöisesti tukea myönnetään yhden tietoteknisen laitteen hankintaan.

Hakemuksen lähettäminen

Milloin hakemuksen voi lähettää?

Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ympäri vuoden ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä. Poikkeuksena ovat yhteistyössä myönnettävät vammaistutkimusapurahat sekä urheiluharrastajien Startti-stipendit. Molempiin on vuosittaiset hakuajat ja niitä haetaan yhteistyötahojen kautta.

 

Sain juuri apurahan, milloin voin hakea seuraavan kerran?

Tukilinjan apurahaa voi hakea, kun edellisestä myönteisestä päätöksestä on kulunut neljä vuotta.

Poikkeuksen tästä muodostaa yhteistyöapuraha. Sen saaminen ei estä hakemasta Tukilinjalta tänä aikana apurahaa muuhun tarkoitukseen.

 

Voinko lähettää hakemuksen postitse?

Emme suosittele hakemusten ja liitteiden postittamista. Kirjeposti liikkuu hitaasti ja papereiden käsittely hidastaa käsittelijän työtä. Tukilinja ei vastaa postin mahdollisesti kadottamista kirjestä. Toivomme käsittelyn sujuvuuden vuoksi hakemusten ja liitteiden lähettämistä sähköisesti hakemuksen liitteenä tai erillisen liitelomakkeen kautta.

 

Voinko lähettää liitteet erikseen ilman hakemusta?

Jos lähetät hakemukseesi liitteitä jälkikäteen, varmista että olet lähettänyt varsinaisen hakemuksesi ennen liitteiden lähettämistä.

Liitteet tulee lähettää nettisivuiltamme löytyvällä lomakkeella (https://tukilinja.fi/apurahat/hae-henkilokohtaista-apurahaa/lomake-liitteiden-lahettamiseen/). Käytä liitteitä lähettäessä  viisikirjaimista hakemustunnustasi, jonka olet saanut hakemuksen lähettämisen yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

 

Voinko lähettää valokuvat tarvittavista asiakirjoista, kun käytössäni ei ole skanneria?

Kyllä voitte. Asiakirjat tulisi kuvata siten, että jokainen asiakirjan sivu kuvataan erikseen (1 sivu = 1 kuva). Koko asiakirjan sivun tunnisteineen tulee näkyä kuvassa. Kuvien laadun tulee olla sellainen, että teksti on niistä helposti luettavissa.  Vinkkejä sähköisten liitteiden lähettämiseen – Tukilinja

 

Onko sähköisen hakulomakkeen kautta turvallista lähettää henkilötietoja ja asiakirjoja?

Nettisivuillamme käytetään WordPress-alustan tietoturvaohjelmistoa, jota päivitetään säännöllisesti. Sivustomme liikenne on myös päästä-päähän suojattua TLS-protokollalla.

Tulot

Miksi tarvitsette tulotietoni?

Tukilinjan henkilökohtainen tuki on tarkoitettu henkilöille, joilla on taloudellisia vaikeuksia. Taloudellinen tilanne käy parhaiten ilmi esitäytetystä veroilmoituksesta ja verotuspäätöksestä. Niistä löytyvät tulo- ja varallisuustiedot. Molemmista tarvitaan kopio hakemuksen liitteeksi.

Mikäli tuloissasi on tapahtunut viimeksi toimitetun verotuksen jälkeen muutoksia, liitä hakemukseesi myös tulorekisteriote. (Ohje pdf-muotoisen tulorekisteriotteen tilaamiseen verohallinnon sivuilta. )

Mikäli saat toimeentulotukea, voit lähettää tulotietona Kelan voimassaolevan perustoimeentulotukipäätöksen.

 

Mistä löydän tarvittavat veroasiakirjat?

Verohallinto toimittaa keväisin postitse kotiin tai/ja OmaVero-palveluun jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio molemmista. Katso esimerkkikuvat tarvittavista veroasiakirjoista(PDF).

 

Mikä on vähävaraisuuden raja?

Noudatamme suuntaa-antavina tulorajoina Tilastokeskuksen pienituloisuuden rajoja. Linkki tilastokeskuksen sivuille.

Suositukset

Miksi tarvitsette asiantuntijan suosituksen?

Tukilinjafoorumi ei haastattele hakijoita vaan tekee apurahapäätökset hakijan tilanteen tuntevien asiantuntijoiden suositusten perusteella. Asiantuntija vakuuttaa omalla lausunnollaan sen, että hakija tarvitsee haettua toimintaa tai apuvälinettä. Hän ottaa myös vastuun siitä, että kyseinen tuote tai palvelu edistää hakijan toimintakykyä ja toimintamahdollisuuksia.

 

Kuka voisi olla sopiva asiantuntija / suosittelija?

Asiantuntijaksi sopii henkilö, joka ammatillisessa työroolissaan tuntee hakijan ja tämän tilanteen tai toimintakyvyn. Asiantuntijana voi toimia esimerkiksi hakijaa hoitava toiminta-, puhe- tai fysioterapeutti, psykologi tai kuntoutusohjaaja. Jos läheisin tukikontakti on sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja, hänenkin suosituksensa käy. Mikäli kyseessä on apuraha työllistymiseen, opiskeluun tai harrastamiseen, voi suosittelijana olla esimerkiksi työvalmentaja, opettaja, harrastusohjaaja tai lajivalmentaja. Vapaaehtoistyössä suosittelijana voi olla esimerkiksi yhdistyksen hallituksen jäsen.

Terveyskeskuksen yleislääkäri ei useinkaan ole paras asiantuntija toteamaan yksilöllistä apuväline- tai toimintatarvetta. Jollei muuta hoitokontaktia ole, suositus voidaan pyytää myös häneltä.

Suosituksessa tulee olla suosittelijan allekirjoitus, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), ammattinimike ja organisaation nimi. Suosittelijoihin voidaan tarvittaessa olla yhteydessä lisätietojen kysymiseksi.
Jos suositus lähetetään sähköisenä, sen tulee olla pdf-muodossa tai kuvatiedosto.

 

Voiko läheinen tai henkilökohtainen avustaja toimia suosittelijana?

Ei voi. Läheistä henkilö ei voi pitää riippumattomana suosittelijana, vaikka hänellä olisikin ammatillinen pätevyys. Henkilökohtainen avustaja taas on palkkasuhteessa hakijaan.

 

Miksi tarvitsette lääkärinlausunnon toimintarajoitteesta?

Tukilinjan tuen saajat ovat henkilöitä, joilla on sairauden tai vamman aiheuttama pitkäaikainen toimintakyvyn rajoite. Lääkärin lausunnon avulla pyrimme varmistamaan, että hakija on tällainen henkilö. Lääkäriin ei pääsääntöisesti Tukilinjan hakemusta varten tarvitse mennä uuden todistuksen vuoksi, vaan tuorein lääkärinlausunto, sairaskertomus tai kuntoutusseloste riittää, mikäli henkilön toimintakyvyssä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Toivomme, että lääkärinlausunto ei olisi vuotta vanhempi, ellei hakijalla ole sellainen sairaus tai vamma, jossa toimintakyvyssä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Jos lääkärinlausunto on vanhempi, edellytämme asiantuntijan ottavan kantaa hakijan toimintakykyyn omassa lausunnossaan.

Huomioittehan myös, että riippuvuusdiagnoosi ei ainoana toimintakyvyn rajoitteena ole riittävä peruste tuen hakemiselle.

Lisäselvityspyyntö

Miksi sain lisäselvityspyynnön, jossa minua pyydetään hakemaan tietokonetta opiskelun apuvälineeksi ensin Kelan kautta.

Tukilinja ei myönnä tukea sellaiseen toimintaan tai välineisiin, jotka työnantaja, vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri, vammaispalvelut) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan. Tämän vuoksi mahdollisuus saada palvelu tai väline ensisijaisen tahon kautta tulee selvittää ensin. Mikäli Kelan päätös on kielteinen tai vain osittainen, voidaan apurahaa hakea Tukilinjalta.

Tukipäätösten tekeminen

Miten kauan hakemukseni käsittely kestää?

Kaikki hakemukset käsitellään kolmen kuukauden sisällä siitä, kun hakemuksessa on kaikki tarvittavat liitteet. Päätökset tekevän Tukilinjafoorumin kokouspäivämääriä ei ilmoiteta hakijoille

 

Miten saan tiedon Tukilinjan tekemästä apurahapäätöksestä?

Myönteisistä päätöksistä toimitetaan tuensaajille tieto postitse kun päätös on tehty. Tiedon kielteisistä päätöksistä toimitamme sähköpostitse , jos yhteydenottotavaksi on valittu hakemuksenjättövaiheessa sähköposti.  Toivomme hakijoilta kärsivällisyyttä odottaa päätöstä.

 

Myönnetyn tuen vastaanotto

Sain laskutusluvan päätökseni mukana, mikä se on ja miten toimin?

Laskutuslupa on tiettyyn hankintapaikkaan osoitettu maksuväline. Siihen on merkitty käyttäjän nimi, syntymäaika, hankinnan/hankintojen maksimisumma sekä tieto siitä, mitä laskutusluvalla on tarkoitus hankkia. Laskutusluvalla ei voi maksaa muuta kuin niitä tuotteita tai palveluita, jotka siihen on kirjattu.

Laskutuslupaa käytetään siten, että tuen saaja antaa sen hankintaa tehdessään myyjälle/palveluntarjoajalle. Sen jälkeen hän voi tehdä laskutusluvassa mainitut hankinnat. Laskutuslupa on maksuväline, joka jää liikkeelle. Liike laskuttaa Tukilinjaa tehdystä hankinnasta. Jos tuen saaja haluaa ostaa maksimisummaa arvokkaamman tuotteen, hän maksaa laskutusluvan ylittävän summan itse.

 

Kuinka kauan laskutuslupa on voimassa?

Laskutuslupa on pääsääntöisesti voimassa 12 kuukautta luvan päivämäärästä alkaen. Kun laskutuslupa on myönnetty monivuotiseen toimintaan, voi sen voimassaoloaika olla pidempi.

Toivomme että myönnetty tuki käytetään mahdollisimman pian. Myönnetty apuraha on käytettävissä 4 vuotta.

 

Miksi ette maksa rahaa tililleni?

Tukilinjan yksityishenkilöille myöntämä tuki pyritään pääsääntöisesti toimittamaan  laskutuslupana. Pyrimme välttämään suoran rahallisen tuen maksamista tilille, koska haluamme varmistaa, että tuki käytetään haettuun kohteeseen. Jos tukisumma jostakin perustellusta syystä maksetaan tilille, on sen käytöstä toimitettava Tukilinjan tukitoimintaan maksutosite välittömästi, kun tuki on käytetty.

Myönnetyn välineen huolto

Tietokone, jonka sain Tukilinjan kautta, meni rikki. Mitä teen?

Jos laite on hankittu laskutusluvalla, tulee tuen saajan olla itse yhteydessä hankintapaikkaan.

Mikäli Tukilinjan alihankkija on postittanut laitteen, sen mukana on postitettu myös tuki- ja takuupalveluiden yhteystiedot. Takuuaikana tuen saaja voi hoitaa takuun kattamat korjaustarpeet takuuhuollon avulla.

Jos tietokoneeseen tullut vika on käyttäjän itse aiheuttama, ei laitteen takuu sitä kuitenkaan korvaa

Toimintavälineen palauttaminen

Voiko myöntämänne toimintavälineen palauttaa Tukilinjaan, kun sille ei ole enää tarvetta.

Tukilinjan myöntämät välineet ovat tuen saajan omaisuutta. Jos toimintavälinettä ei enää tarvita, sille kannattaa etsiä uusi käyttäjä lahjoittamalla se esimerkiksi paikalliselle vammais- tai potilasyhdistykselle. Tukikoordinaattori voi tarvittaessa neuvoa välineen jatkosijoittamisessa.

Kielteinen päätös

Sain kielteisen päätöksen, voinko valittaa päätöksestä?

Tukilinja ei ole viranomainen vaan yksityinen toimija, joten virallista valitustietä ei ole.
Tukilinjafoorumi ei perustele kielteisiä päätöksiä, mutta päätökset nojaavat aina tuen myöntämisen periaatteisiin. Niiden mukaan tuki ohjataan ensisijaisesti vähävaraisille, syrjäytymisuhan alaisille henkilöille. Toisena keskeisenä kriteerinä on opiskelun ja työllistymisen tukeminen.

Usein kielteiseen päätökseen on syynä se, että hakija ei ole vähävarainen suhteessa muihin hakijoihin. Haettu tuen kohde voi myös olla sellainen, jota Tukilinja ei tue (esimerkiksi yksityishenkilöiden lomamatkat tai apuvälineet, jotka jokin julkinen taho on velvollinen hakijalle kustantamaan).

Mikäli olette saanut kielteisen tukipäätöksen, ei samaa tukea kannata hakea uudelleen samoin perustein.

 

Miksi sain pienemmän apurahan / vain osan hakemastani tuesta?

Tukilinjafoorumi ei valitettavasti perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä eikä niihin voi hakea muutosta. Tukivaramme ovat rajalliset ja hakijoiden määrä on suuri. Tästä linkistä voitte tutustua tukitoimintamme painopisteisiin, joiden mukaisesti tukipäätökset tehdään.

 

Muita apurahoja myöntäviä tahoja

Mistä muualta voi hakea apurahoja?

Muita apurahoja myöntäviä tahoja ovat esimerkiksi Vamlas, Pelastakaa lapset ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Tukikummit-säätiö, Vammaisliikunnan tuki ry, Sokeain ystävät, Sokeain lasten tukisäätiö, Kuuloliitto, Sos lapsikylä ja Suomen kulttuurirahasto. Myös Säätiöt ja rahastot ry:n sivuilta löydät lisää apurahatahoja.