Lehden arvot

Totuudellisuus

Tukilinja pyrkii totuudelliseen ja laadukkaaseen tiedonvälitykseen Journalistin ohjeiden mukaisella toimitustavalla. Se on riippumaton yhteiskunnallisista eturyhmistä ja toimijoista. Sisällöstään lehti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen ja toimintarajoitteisille ihmisille. Heillä on oikeus tietää, mitä yhteiskunnassa vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten kannalta tapahtuu.

Lehti pyrkii tuomaan aitoon yhdenvertaisuuteen pohjaavia näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja välttämään kaavamaista tapaa kuvata vammaisuutta ja erilaisuutta. Tämän edistämiseksi lehden toimitusneuvostoon hyväksytään vain toimittajia, joilla on joko itsellään jokin toimintarajoite tai vankkaa kokemusta sellaisesta joko omaishoidon tai työelämän kautta.

Yhdenvertaisuus

Tukilinja-lehti suhtautuu haastattelemiinsa ja kuvaamiinsa ihmisiin heidän ihmisarvoaan ja ihmisoikeuksiaan kunnioittaen. Henkilön vammaa, sairautta, toimintarajoitetta, etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei tuoda esiin asiaankuulumattomalla tavalla tai halventavasti.

Vastuullisuus

Tukilinja kohtaa ihmiset vastuullisesti ja antaa heille mahdollisuuden toimia julkisuudessa turvallisesti ja arvokkaasti. Kun lehdessä käsitellään yksityisyyden piiriin kuuluvia asioita, se tehdään haastateltujen ihmisten suostumuksella ja tavalla, jossa heidän hyvinvointinsa ja etunsa on ensisijainen lähtökohta. Erityistä varovaisuutta noudatetaan, kun kyseessä ovat lapset, nuoret ja toimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt. Kiistanalaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin Tukilinja suhtautuu rakentavasti ja tasapuolisesti eikä ota kantaa keskeneräisiin oikeusprosesseihin.

Ystävällisyys

Tukilinja on ystävällinen toimija. Lehti tuo haastattelemiensa ja kuvaamiensa henkilöiden näkökulman ja kokemukset julkisuuteen arvostavassa, kunnioittavassa ja lämpimässä hengessä. Haastattelukäytännöissä pyritään ottamaan huomioon  toimintarajoitteet. Haastateltaville annetaan mahdollisuus lukea artikkeliteksti ja vaikuttaa sen sisältöön niiltä osin kuin se kuuluu heidän yksityiselämänsä piiriin.

Lehti kohtelee lukijoitaan kunnioittavasti, ystävällisesti ja palvelevasti. Lehden sisältö pyritään rakentamaan niin, että se on sekä tiedollisesti asiantuntevaa ja ajankohtaista että helposti omaksuttavissa.

Työllistäminen

Tukilinja-lehti pyrkii mahdollisuuksien mukaan työllistämään toimintarajoitteisia ihmisiä myös lehden omassa tuotantoprosessissa. Kun lehden työntekijöitä, työharjoittelijoita sekä sisällön ja palvelujen tuottajia valitaan, annetaan etusija toimintarajoitteisille henkilöille ja omaishoitajille.

Lisätietoa:

Journalistin ohjeet löytyvät nettisivuilta: www.jsn.fi