Tietokone aktiiviseen elämään

Onko tietokone tai tabletti sinulle välttämätön apuväline itsenäisessä asioiden hoitamisessa ja yhteydenpidossa? Onko tietokone tarpeen kuntouttavan harjoittelun, yhdistystoiminnan tai aktiivisen ja tavoitteellisen harrastamisen välineenä? Esimerkiksi tällaisiin tarkoituksiin voit hakea Tukilinjalta tietokonetta aktiivisen elämään.

Näin haet apurahaa

Kerro hakemuksessasi tietokoneen käyttötaidoistasi sekä siitä, mistä saat tarvittaessa apua tietokoneen käytössä ilmenevissä ongelmissa.

Mikäli tietokoneen käyttösi on tavanmukaista yhteydenpitoa ja verkkoasiointia etkä tarvitse tietokoneelta erityisominaisuuksia, ei Haettava apuraha -kohtaan tarvitse eritellä toivomasi laitteen mallia ja hintaa. Jos tietokoneelle ja ohjelmistolle on toimintarajoitteeseen tai käyttötarpeeseen liittyviä erityisvaatimuksia, ne kannattaa eritellä tässä kohdassa. Asiantuntijan suosituksesta voidaan myöntää yksilölliseen käyttötarpeeseesi soveltuva tietokone.

Tukilinjalta voit hakea myös älypuhelinta silloin, kun sen käyttötarve vastaa tietokoneen käyttöä kuten asioiden hoitoa.

Huomioithan, että pääsääntöisesti Tukilinja myöntää vain yhden tietoteknisen laitteen.

Mikäli tarvitset myös tulostinta, muita lisälaitteita tai ohjelmia, perustele niiden tarve hakemuksessasi. Jos haet tablettia, kerro myös toivottu käyttöjärjestelmä.

Lue lisää tietokoneiden hankintatavoista ja apurahojen myöntämisestä.

Nämä liitteet tarvitset hakemukseesi

1) Todistus vammasta/sairaudesta, josta käy ilmi hakijan tämänhetkinen toimintakyky (esim. lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma, lääkärin hoitokertomus). Tarkista, että lausunnosta löytyy hakijan nimi ja syntymäaika.

2) Tulotiedot.
18 vuotta täyttäneeltä hakijalta tarvitaan sekä oma että mahdollisen avio/avopuolison esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös (verohallinto toimittaa keväisin postitse kotiin tai/ja OmaVero-palveluun jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen). Tietojen tulee olla viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Alaikäiseltä hakijalta tarvitaan vanhempien tulotiedot. Mikäli vanhemmilla ei ole yhteishuoltajuutta, tarvitaan selvitys elatusavusta.

Katso esimerkkikuvat tarvittavista veroasiakirjoista (PDF).

Jos tulot ovat viimeisimmän verotuksen jälkeen muuttuneet olennaisesti, tarvitaan myös tosite nykyisistä tuloista (esim. tulorekisteriote) ja selvitys muutoksen syystä.

Mikäli saat Kelan perustoimeentulotukea, voit lähettää tulotietona pelkästään voimassa olevan myönteisen toimeentulotukipäätöksen.

3) Asiantuntijan suositus tietokoneen käyttötarpeesta. Suosituksessa tulee perustella haetut tietotekniset apuvälineet ja laitteen erityisominaisuudet. Lisätietoja suosituksen pyytämisestä.

Mahdollisesti tarvittavat liitteet:

Jos hakija asuu tuetusti esimerkiksi ryhmäkodissa ja tarvitsee tukea tietokoneen käytössä, tulee hakemukseen liittää asumispalvelusta vastaavan esihenkilön selvitys siitä, miten tietokoneen käytön ohjaus järjestetään.

Joissakin tapauksissa on mahdollista saada tietokone sekä sen apuvälineet ja apuvälineohjelmat julkisilta tahoilta tai vakuutuslaitoksesta. Silloin Tukilinja edellyttää, että tietokonetta on haettu ja että päätös liitetään apurahahakemukseen. Tämä koskee etenkin henkilöitä, joilla on aistivamma, kommunikaation rajoite tai motorinen rajoite, kuten vaikeus kirjoittaa kynällä. Alla tyypillisimmät esimerkit:

  • Jos tietokoneen käytössä tarvitaan apuvälineitä tai apuvälineohjelmia, niitä haetaan ensisijaisesti lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä sairaanhoitopiiristä.
  • Jos hakija on puhevammainen henkilö ja hakee tietokonetta kommunikaation apuvälineeksi, sitä haetaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä sairaanhoitopiiristä.
  • Jos tietokonetta tarvitaan vamman vuoksi välttämättömänä apuvälineenä esimerkiksi näkövamman, kuulovamman tai kynällä kirjoittamisen vaikeuden vuoksi, sitä haetaan kunnan vammaispalveluista.
  • Kun vamma on aiheutunut onnettomuudesta tai tapaturmasta, voi olla mahdollista saada tietokone vakuutuslaitoksen kautta.
  • Mikäli tietokone on välttämätön etäterapian tai sairauden hoidon väline, on sitä  ensisijaisesti haettava kunnan sosiaalitoimen täydentävästä toimeentulotuesta. Hakemukseen on liitettävä sosiaalitoimen päätös.
Täytä hakulomake