Lisätietoja suosituksen pyytämisestä

Tukilinjafoorumi ei haastattele hakijoita vaan tekee apurahapäätökset hakijan tilanteen tuntevien asiantuntijoiden suositusten perusteella.

Asiantuntija vakuuttaa omalla lausunnollaan sen, että hakija tarvitsee haettua toimintaa tai apuvälinettä. Hän ottaa myös vastuun siitä, että kyseinen tuote tai palvelu edistää hakijan toimintakykyä ja toimintamahdollisuuksia. Jos välineelle on toimintarajoitteeseen tai käyttötarpeeseen liittyviä erityisvaatimuksia, tulee suosittelijalla olla kyseiseen erityistarpeeseen liittyvää asiantuntemusta.

Asiantuntijaksi sopii henkilö, joka ammatillisessa työroolissaan tuntee hakijan ja tämän tilanteen tai toimintakyvyn. Asiantuntijana voi toimia esimerkiksi:

  • Hakijaa hoitava toiminta-, puhe- tai fysioterapeutti, psykologi tai kuntoutusohjaaja.
  • Jos läheisin tukikontakti on sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja, hänenkin suosituksensa käy.
  • Mikäli kyseessä on apuraha työllistymiseen, opiskeluun tai harrastamiseen, voi suosittelijana olla esimerkiksi työvalmentaja, opettaja, harrastusohjaaja tai lajivalmentaja.
  • Vapaaehtoistyössä suosittelijana voi olla esimerkiksi yhdistyksen hallituksen jäsen.

Terveyskeskuksen yleislääkäri ei useinkaan ole paras asiantuntija toteamaan yksilöllistä apuväline- tai toimintatarvetta. Jollei muuta hoitokontaktia ole, suositus voidaan pyytää myös häneltä.

Hakijan henkilökohtainen avustaja ei voi toimia suosittelijana.

Päivätyssä suosituksessa tulee olla suosittelijan allekirjoitus, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), ammattinimike ja organisaation nimi. Suosittelijoihin voidaan tarvittaessa olla yhteydessä lisätietojen kysymiseksi.

Jos suositus lähetetään sähköisenä, sen tulee olla pdf-muodossa tai kuvatiedosto.

Lisätietoa:
tukitoiminnan koordinaattori
tai p. 09-4155 1508