Kulkuvälineapuraha

Tarvitsetko jokapäiväiseen asiointiin kolmipyöräisen polkupyörän? Vaatiiko työpaikalle pääsy ajokortin tai auton hankkimista? Estääkö toimintarajoitteesi muun kuin sähköavusteinen polkupyörän käytön? Esimerkiksi tällaisiin tarkoituksiin voit hakea Tukilinjan kulkuvälineapurahaa.

Näin haet apurahaa

Kerro hakemuksessasi miksi julkinen liikenne tai vammaispalveluun kuuluvat matkat eivät riitä liikkumisen tarpeisiisi.

Kun tukea haetaan kalliin kulkuvälineen hankintaan (esim. auto tai sähköavusteinen polkupyörä), voi kyseeseen tulla vain osa-apuraha. Ajokortin, auton ja passiivisen liikkumisvälineen (esim. sähköskootteri) hankintaan tukea myönnetään vain, jos käyttötarve liittyy opiskeluun tai työntekoon.

Osa-apurahan kohdalla hakijalta edellytetään selvitystä siitä, miten loppuosa hankinnasta rahoitetaan (esim. selvitys omista säästöistä tai pankin lainapäätös). Jos hakijalla ei ole palkkatuloja, edellytetään autoa koskevassa hakemuksessa myös rahoitussuunnitelmaa sen käyttökulujen (huollot, polttoaine, autovero, vakuutukset) maksamisesta.

Jos haet apurahaa sähköavusteisen polkupyörän hankitaan, tulee hakemuksesta ja suosituksesta käydä ilmi se miksi tavanomainen polkupyörä ei sovellu käyttötarpeeseesi.

Jos haet apurahaa tavalliseen polkupyörään myös liikuntaharrastuksen välineeksi, voit käyttää hakuohjeena Harrastusapurahan hakuohjetta.

Tutustu ohjeeseen: Harrastusapurahan hakemusohje.

Nämä liitteet tarvitset hakemukseesi

1) Todistus vammasta/sairaudesta, josta käy ilmi hakijan tämänhetkinen toimintakyky (esim. lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma, lääkärin hoitokertomus). Tarkista, että lausunnosta löytyy hakijan nimi ja syntymäaika.

2) Tulotiedot.
18 vuotta täyttäneeltä hakijalta tarvitaan sekä oma että mahdollisen avio/avopuolison esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös (verohallinto toimittaa keväisin postitse kotiin tai/ja OmaVero-palveluun jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen). Tietojen tulee olla viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Alaikäiseltä hakijalta tarvitaan vanhempien tulotiedot. Mikäli vanhemmilla ei ole yhteishuoltajuutta, tarvitaan selvitys elatusavusta.

Katso esimerkkikuvat tarvittavista veroasiakirjoista (PDF).

Jos tulot ovat viimeisimmän verotuksen jälkeen muuttuneet olennaisesti, tarvitaan myös tosite nykyisistä tuloista (esim. tulorekisteriote) ja selvitys muutoksen syystä.

Mikäli saat Kelan perustoimeentulotukea, voit lähettää tulotietona pelkästään voimassa olevan myönteisen toimeentulotukipäätöksen.

3) Asiantuntijan suositus apurahakohteen tarpeellisuudesta. Lisätietoja suosituksen pyytämisestä.

Mahdollisesti tarvittava liite:

– Mikäli haettu kulkuväline on sairauden tai vamman vuoksi välttämätön päivittäisissä toiminnoissa, tarvitaan hakemuksen liitteeksi kunnan vammaispalvelun päätös siitä, osallistuuko se välineen hankintahintaan.

Täytä hakulomake