Apuraha ammattimaiseen harrastamiseen

Kuntoudutko sairaudesta, ja tekisit mielelläsi jo työkeikkoja? Oletko harrastajakuvaaja, joka valokuvaa juhlatilaisuuksia? Oletko pitkäaikaissairas muusikko, jolla olisi kysyntää keikoille? Teetkö käsitöitä tai taideteoksia, joille on laajempaakin kysyntää? Teetkö vertaisohjausta tai kokemusasiantuntijan työtä? Saatko satunnaisia tuloja freelancerina? Esimerkiksi tällaisiin tarkoituksiin voit hakea Tukilinjan apurahaa ammattimaiseen harrastamiseen.

Näin haet apurahaa

Pitkäjänteiset harrastukset eroavat ammatillisesta toiminnasta usein vain siinä, ettei niistä ole tarkoitus ansaita pääasiallista toimeentuloa. Pienimuotoinen työnteko tai yritystoiminta voi olla hyvä, työkykyä ylläpitävä vaihtoehto monessa elämäntilanteessa. Yhteistä niille on se, että toiminnasta saatavat tulot ovat satunnaisia tai vähäisiä, vaikka tavoitteet olisivatkin korkealla.

Jos tarvitset ammattilaistasoista välineistöä, sinun on osoitettava, että toimintasi on aktiivista ja ammattimaista.

Mikäli tavoitteena on yritystoiminta, joka lähitulevaisuudessa tuottaisi vähintään yrittäjän päätoimisen toimeentulon, voit hakea Tukilinjan pienyrittäjän apurahaa.

Tutustu: Pienyrittäjän apurahan hakemusohje

Tukea ei myönnetä seuraaviin kohteisiin:

  • Matkoihin, joihin henkilö on oikeutettu vammaispalvelulain nojalla.
  • Myytävien tuotteiden ostamiseen tai palkkakuluihin.
  • Välineisiin tai kuluihin, jotka vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan.

Nämä liitteet tarvitset hakemukseesi

1) Todistus vammasta/sairaudesta, josta käy ilmi hakijan tämänhetkinen toimintakyky (esim. lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma, lääkärin hoitokertomus). Tarkista, että lausunnosta löytyy hakijan nimi ja syntymäaika.

2)Tulotiedot. 18 vuotta täyttäneeltä hakijalta tarvitaan sekä oma että mahdollisen avio/avopuolison esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös (verohallinto toimittaa keväisin postitse kotiin tai/ja OmaVero-palveluun jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen). Tietojen tulee olla viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Alaikäiseltä hakijalta tarvitaan vanhempien tulotiedot. Mikäli vanhemmilla ei ole yhteishuoltajuutta, tarvitaan selvitys elatusavusta.

Katso esimerkkikuvat tarvittavista veroasiakirjoista (PDF).

Jos tulot ovat viimeisimmän verotuksen jälkeen muuttuneet olennaisesti, tarvitaan myös tosite nykyisistä tuloista (esim. tulorekisteriote) ja selvitys muutoksen syystä.

Mikäli saat Kelan perustoimeentulotukea, voit lähettää tulotietona pelkästään voimassa olevan myönteisen toimeentulotukipäätöksen.

3) Asiantuntijan suositus apurahakohteen tarpeellisuudesta ja harrastuksessa saavutetusta tasosta. Lisätietoja suosituksen pyytämisestä.

4) Selvitys muusta samaan tarkoitukseen haetusta rahoituksesta sekä tiedot jo saadusta rahoituksesta.

5) Hakemukseen kannattaa liittää työnäytteitä, kuten kuvia myyntituotteista, esitteitä työkeikoista, materiaalia esiintymisistä tms.

Täytä hakulomake