Pienyrittäjän apuraha

Oletko toimintarajoitteinen ammatinharjoittaja, jolta puuttuu resursseja toiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen? Tarvitsetko esimerkiksi työvälineitä, resursseja markkinointiin tai messu/markkinapaikan kuluihin? Olisitko menossa lisäkoulutukseen tai hankkimassa liiketilan varusteita tai työvaatteita? Esimerkiksi tällaisiin tarkoituksiin voit hakea Tukilinjan pienyrittäjän apurahaa.

Näin haet apurahaa

Mikäli tavoitteena on yritystoiminta, joka lähitulevaisuudessa tuottaisi vähintään yrittäjän päätoimisen toimeentulon, voit hakea Tukilinjan pienyrittäjän apurahaa. Mikäli tavoitteena on pieni lisätulo, voit hakea Tukilinjan ammattimaisen harrastamisen apurahaa. Jos yrityksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa vaan helpottaa yleishyödyllistä toimintaa, yritys voi hakea Tukilinjalta yhteisöapurahaa.

Pienyrittäjän apurahaa haetaan sähköisellä yksityishenkilön apurahan hakulomakkeella. Kerro hakemuksessasi yritystoimintasi keinoista ja tavoitteista.

Kun tukea haetaan välineisiin, tarvikkeisiin tai palveluihin, perustele niiden tarve ja kerro hinnan ja hankintapaikan lisäksi välineen merkki/malli.

Tukea myönnettäessä painotetaan enemmän yrityksen elinkelpoisuutta kuin yrittäjän vähävaraisuutta.

Tukea ei myönnetä seuraaviin kohteisiin:

  • Matkoihin, joihin henkilö on oikeutettu vammaispalvelulain nojalla.
  • Myytävien tuotteiden ostamiseen tai palkkakuluihin. Pääsääntöisesti tukea ei myönnetä myöskään yrityksen valmistamien tuotteiden materiaalikuluihin.
  • Välineisiin tai kuluihin, jotka vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan.

Nämä liitteet tarvitset hakemukseesi

1) Todistus vammasta/sairaudesta, josta käy ilmi hakijan tämänhetkinen toimintakyky (esim. lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma, lääkärin hoitokertomus). Tarkista, että lausunnosta löytyy hakijan nimi ja syntymäaika.

2) Tulotiedot. Hakijan esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös (verohallinto toimittaa keväisin postitse kotiin tai/ja OmaVero-palveluun jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen). Tietojen tulee olla viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Katso esimerkkikuvat tarvittavista veroasiakirjoista (PDF).

Jos tulot ovat viimeisimmän verotuksen jälkeen muuttuneet olennaisesti, tarvitaan myös tosite nykyisistä tuloista (esim. tulorekisteriote) ja selvitys muutoksen syystä.

Mikäli saat Kelan perustoimeentulotukea, voit lähettää tulotietona pelkästään voimassa olevan myönteisen toimeentulotukipäätöksen.

Perustettava yritys:

  • Liiketoimintasuunnitelma.
  • Suositus yrityksen elinkelpoisuudesta (esim. yritysneuvojalta). Lisätietoja suosituksen pyytämisestä.
  • Selvitys muusta haetusta rahoituksesta sekä tiedot jo saadusta rahoituksesta esim. Kelan tai työeläkeyhtiön elinkeinotuki vammaiselle yrittäjälle, starttirahapäätös tai yrityslaina.

Toiminnassa oleva yritys:

  • Tuoreimmat tilinpäätöstiedot. Jos niitä ei vielä ole, niin viimeisin tuloslaskelma.
  • Vapaamuotoinen selvitys yrityksessä tapahtuneista muutoksista, jotka eivät selviä tilinpäätöstiedoista.
  • Postiosoite, y-tunnus, nettisivujen osoite ja mahdollinen esite tai muu kuvaus yrityksen toiminnasta.
  • Selvitys muusta samaan tarkoitukseen haetusta rahoituksesta sekä tiedot jo saadusta rahoituksesta.
Täytä hakulomake