Lisätietoja suosituksen pyytämisestä pienyrittäjän apurahahakemukseen

Asiantuntija vakuuttaa omalla lausunnollaan sen, että hakija tarvitsee haettua toimintaa, palvelua tai välinettä voidakseen parantaa yrityksensä toimintamahdollisuuksia.

Yritysneuvojan suosituksesta tulisi käydä ilmi:

– Mahdollisuus kannattavaan liiketoimintaan.

– Miten haettu väline/toiminta/palvelu edistää toiminnan kannattavuutta?

– Kuvaus hakijan valmiuksista toimia yrittäjänä.

– Yritystoiminnan mahdollisuudet työllistää hakija.

Suosituksessa tulee olla suosittelijan allekirjoitus, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), ammattinimike ja organisaation nimi. Suosittelijoihin voidaan tarvittaessa olla yhteydessä lisätietojen kysymiseksi.

Jos suositus lähetetään sähköisenä, sen tulee olla pdf-muodossa tai kuvatiedosto.

Lisätietoa:

www.tukilinja.fi

tukitoiminnan koordinaattori

tai p. 09-4155 1508