Blogilinjalla: Toni

Sairaseläkkeellä olevalle Tonille hiphop- ja edm-instrumentaalimusiikin teko on arkea kannatteleva, tavoitteellinen harrastus. Ohjelmistoon hän sai apurahan Tukilinjasta.