Tukipointti

Piirroskuvassa nainen on läppärillä pöydän ääressä.

Yhteydenpitoa vaikeana aikana

Jos toiminnan ydin on rakentaa parempaa maailmaa yhdessä, on järjestöllä oltava hyvä yhteys tukijoukkoihinsa. Tilanne, jossa viesti toiminnan onnistumisesta tavoittaa tukijan, synnyttää iloa ja luottamusta: voimme kokea, että olemme yhdessä antaneet jollekulle sitä tarvitsevalle paremman tulevaisuuden.

Niin toimii hyvä yhteisö ja sellaiseenhan me jokainen haluamme kuulua. Auttaminen on tärkeää myös auttajalle itselleen.

Nykyinen sähköisiä välineitä täynnä oleva, kiireinen arki tekee tämän tärkeän vuorovaikutuksen kuitenkin entistä haasteellisemmaksi.

Tapoja tukea Tukilinja-säätiön toimintaa on monia, samoin yhteydenpidon väyliä. Tähän asti niistä keskeisin on jo 26 vuotta ollut Tukilinja-lehti. Monelle se toinen tärkeä yhteys toimintaamme onkin varainhankkija, joka heille lehden tilauksesta soittaa. Kolmas tiedon väylä ovat Tukilinjan nettisivut, joita käyttävät erityisesti tuen hakijat.

Kysyin Tukilinjan varainhankinnasta vastaavalta Sami Haanpäältä, millaisia haasteita yhteydenpidossa tulee vastaan. Hänen mukaansa yksi niistä on tällä hetkellä kasautuneiden kriisien tuottama huolestuneisuus:

”Ihmiset kokevat taloudellisen tilanteensa nyt epävarmaksi. Epävarmuus maailmantilanteesta heijastuu myös mielialoihin.”

Tukilinjan varainhankkijoiden työ onkin muuttunut viime vuosina raskaammaksi. Varainhankkijan soitto saattaa joillekin tilaajille olla päivän ainoa kontakti ja koska paineita on, niitä tulee kerrattua myös puhelun aikana. Mielet ovat nyt monella matalalla.

”Toisaalta keskustelu asiakkaan kanssa saattaa muuttaa molempien päivän paremmaksi. Sen tuloksena päätetään sitten auttaa yhdessä vammaisia, tuen tarpeessa olevia ihmisiä. Siitä tulee molemmille hyvä mieli, kun toimitaan tiiminä ja tehdään hyvää!”, Sami Haanpää kertoo.

”Maailmantilanne tekee epävarmaksi, mutta se vaikuttaa myös positiivisesti: ollaan ehkä herkempiä auttamaan niitä, joilla on vielä vaikeampaa. Moni siirtyy nyt esimerkiksi lehden tilauksessa kestotilaukseen, että jaettavaa jäisi enemmän.”

Varainhankkijoita tukee työssään erityisesti se, että he kokevat työnsä merkitykselliseksi ja tarpeelliseksi.

”Sekin piristää päivää, että moni niistä, joille he soittavat, on tukenut toimintaamme jo vuosikymmeniä. ’Joka kerta luen lehden, kun se tulee’, on viesti, joka ilahduttaa!”

Sami Haanpää muistuttaa vielä, että vaikka varainhankkijan soitto saattaa tulla joskus huonoon aikaan ja katkaista päivän, kannattaa muistaa, että tarkoitus on hyvä – eikä siinä loppujen lopuksi mene kuin pari minuuttia.

 

Lämpimin terveisin,

Iris Tenhunen

Päätoimittaja

Tukilinja-lehti