Tukipointti

Piirroskuvassa kolme henkilöä opiskelee pyöreän pöydän ympärillä. Yksi heistä istuu pyörätuolissa.

Merkityksellisen toiminnan tukeminen

Aloitin työt Tukilinja-säätiössä tukitoiminnan koordinaattorina tammikuussa. Ennen nykyistä työtäni työskentelin toimintaterapeuttina nuorisopsykiatrialla. Toimintaterapeutin työssä tuetaan ihmisten aktiivista toimijuutta heidän omassa elämässään, mikä on myös Tukilinjan apurahatoiminnan keskeinen tavoite. Onkin ollut mielenkiintoista päästä työskentelemään tämän aiheen parissa hieman eri näkökulmasta käsin.  

Toiminta rakentaa sitä, millaisena ihminen näkee itsensä. Sen avulla ollaan yhteydessä muihin ihmisiin, saadaan pystyvyyden kokemuksia, rentoudutaan ja kehitetään itseä. Erilaisissa toiminnallisissa konteksteissa usein myös otetaan erilaisia rooleja, mikä voi laajentaa minäkuvaa.  

Itselle merkityksellisen toiminnan tärkeyden omassa elämässään huomaa usein vasta sitten, kun siihen ei enää ole mahdollisuutta. Toiminnan esteeksi voi muodostua esimerkiksi sairaus tai vamma, tai sen aiheuttamat taloudelliset haasteet. Kykenemättömyys osallistua mielekkääseen toimintaan voi heikentää hyvinvointia ja rajoittaa käsitystä itsestä. Henkilölle, jonka toimintamahdollisuudet ovat kaventuneet, pienikin toiminnallisuuden edistämiseen suunnattu tuki voi rikastuttaa elämää.  

Se, mikä koetaan merkityksellisenä toimintana, on yksilölähtöistä. Tämän takia myös kohteet, joihin tukea haetaan, ovat vaihtelevia. Tukilinjan apurahoilla tuetaan sekä tuottavaa toimintaa, kuten työntekoa ja opiskelua, että palkitsevaa toimintaa, kuten harrastuksia. Näiden toimintojen tukeminen voi palvella erilaisia tarkoituksia ihmisten elämässä. Tuottavan toiminnan tukeminen voi auttaa ihmistä tuntemaan itsensä tarpeelliseksi ja osaksi yhteisöä tai yhteiskuntaa. Palkitsevan toiminnan tukeminen voi puolestaan tukea palautumista ja tuoda elämään mielekästä sisältöä.  

Tukilinjan apurahoilla tuetaan toiminnallista oikeudenmukaisuutta, eli yksilöiden oikeutta osallistua itselleen merkitykselliseen toimintaan toimintakyvyn rajoitteistaan huolimatta. Tukitoiminnan koordinaattorin työssä olen päässyt tutustumaan laaja-alaisesti siihen, minkälaisia toiminnallisia mielenkiinnon kohteita ja tavoitteita ihmisillä on, mutta toisaalta myös siihen, minkälaisia toiminnallisia esteitä he kohtaavat elämässään. Toimintaterapeuttina tämä on ollut hyvin antoisaa ja kasvattanut omaa ymmärrystäni toiminnan merkityksestä ja tärkeydestä. 

 

Salla Salmela 

Tukilinjan tukikoordinaattori