Tukipointti

Tukilinjan yritysystävän logo. Takana näkyy vihreä sydän.

Yritysystävät mukana tuessa

Olette aiemmista Tukilinja-lehden numeroista ehkä lukeneetkin, että olemme Tukilinja-säätiössä alkaneet kehittää uusia varainhankinnan tapoja, joilla voimme myös tulevaisuudessa taata toimintamme jatkumisen. Olemme kertoneet tällä palstalla jo kerta- ja kuukausilahjoitusmahdollisuuksista sekä testamenttilahjoittamisesta. Viime syksystä alkaen olemme tarjonneet yrityksille myös mahdollisuuden kantaa kortensa kekoon yhteiskuntavastuun saralla tukemalla toimintaamme Tukilinjan Yritysystävinä.  

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta sen vaikutuksesta ympäröivään yhteiskuntaan (*). Yritysten yhteiskuntavastuu onkin monen asiantuntijan mielestä seuraava ns. megatrendi. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa vastuulliset yritykset viestivät sidosryhmilleen ja asiakkailleen entistä enemmän tavoistaan kantaa vastuunsa.  

Yhteiskuntavastuu koskee niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä. Tämän vuoksi olemmekin aloittaneet Yritysystävä-yhteistyöpakettien suunnittelun juuri pienten yritysten näkökulmasta. Moni niistä lähtee ystäväksi ns. pienemmällä Yritysystävä-paketilla. 

Kaikki Tukilinjan Yritysystävät saavat käyttöönsä tiedotteen yritysystävyydestä sekä Yritysystävä-logon. Molempia yritys voi käyttää osana vastuullisuusviestintäänsä.  

Yrityksen nimi lisätään Tukilinjan nettisivuilla näkyvään yritysystävien luetteloon ja tietoa kaikesta siitä, mitä yritys on tuellaan mahdollistanut, se saa Tukilinjan kuukausittaisesta uutiskirjeestä. Halutessaan yritysystävä saa myös Tukilinja-lehden. 

Tässä alla voimme kertoa myös niiden yritysten nimet, jotka ovat halunneet lähteä Tukilinjan Yritysystäviksi ns. suuremmalla paketilla. Kiitos kaikille yritysystäville tuestanne. Teitä tarvitaan! 

Yritysystävyyden lisäksi olemme valmiita kehittämään lisää erilaisia yritysyhteistyön muotoja. Toivommekin yrityksiltä tässä asiassa rohkeasti yhteydenottoja siitä, miten voisimme tehdä yhteistyötä vastuullisuuden saralla.  

Yhtenä esimerkkinä voin kertoa Work goes happy -yrityksen toteuttamasta Tukilinja-hyväntekeväisyyswebinaarista, joka järjestettiin joulukuun 2023 alussa. Lämmin kiitos Work goes happy -yritykselle sekä tuesta että mahdollisuudesta kertoa työstämme webinaarin osallistujille, joiden osallistumismaksut ohjattiin lyhentämättöminä Tukilinja-säätiölle! 

Lisätietoa Tukilinjan Yritysystävä -paketeista löydät nettisivuiltamme. 

Iloisin yhteistyöterveisin,

Sanna Nupponen

Lahjoitusvarainhankinnan koordinaattori 

* lähde: www.yrittajat.fi/tietopankki/liiketoiminta/yritysvastuu/