Tukipointti

Piirroskuvassa kolme iloista poikaa pukuhuoneessa.

Yhdessä lapsia tukemassa

Tukilinja-säätiö liittyi vuonna 2023 lasten ja nuorten harrastustukiverkostoon, jossa ovat mukana SOS-lapsikylä, Pelastakaa Lapset ry, Tukikummit ja Hope ry. Verkoston tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja välittää tietoa sen tukimuodoista. Olemme iloisia saadessamme olla osa verkostoa, jonka tarkoituksena on tiedottaa ammattilaisille ja yksityishenkilöille niistä tahoista, jotka myöntävät apurahoja lasten ja nuorten harrastamiseen! Toivomme että verkoston kautta tieto Tukilinjan myöntämästä harrastustuesta tavoittaisi paitsi potentiaaliset hakijat myös asiantuntijat ja lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset. 

Vuonna 2023 Tukilinjan apurahoista 43 prosenttia suuntautui harrastustoiminnan tukemiseen. Harrastuksen lajeja ei ole rajattu, ne voivat olla vaikkapa liikuntaa, pelaamista, käsitöitä, musiikkia tai kuvataidetta. Harrastaminen voi olla yhtä hyvin uuden lajin kokeilemista kuin tavoitteellista toimintaa sen parissa. 

Tukea myönnetään sekä osallistumiskuluihin että välineisiin. Painotamme kuitenkin osallistumiskuluja, kuten kurssi- ja kausimaksuja. Niitä voi hakea useammallekin vuodelle kerrallaan, sillä Tukilinjan apurahoilla on 4 vuoden hakuväli. Osallistumismaksujen lisäksi tukea voi toki hakea myös harrastusvälineisiin, oli kyseessä sitten polkupyörä, soitin tai vaikkapa maalaustarvikkeet. Sen sijaan harrastamisen matkakuluihin ei Tukilinja myönnä tukea, mikä on hakemusohjeissakin mainittu.  

Vain pieni osuus Tukilinjan harrastamiseen suunnatuista apurahoista kohdistuu tällä hetkellä lapsille ja nuorille, mikä johtuu yksinkertaisesti näiden hakemusten pienestä määrästä. Osallistuimme marraskuussa 2023 apuvälinemessuille, jossa keskustelimme toimintarajoitteisten lasten vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa, ja pohdimme syitä siihen, miksi lasten ja nuorten harrastusapurahoja ei haeta enemmän.  

Syinä esiin nousivat esiin erityisesti vanhempien voimavarojen puute: kun jo normaali arki kuormittaa, ei voimavaroja löydy harrastuksen etsimiseen tai sinne kuljettamiseen. Toinen taustalla oleva syy voi myös olla, ettei paikkakunnalta löydy juuri omalle lapselle soveltuvia harrastusryhmiä. 

Tukilinja haluaa verkostojensa kautta olla entistä aktiivisemmin mukana mahdollistamassa kohderyhmäänsä kuuluvien lasten ja nuorten mahdollisuuksia päästä mieluisten ja itselle sopivien harrastusten pariin! Onnistumisen kokemukset vahvistavat lapsen ja nuoren itsetuntoa ja itseluottamusta. Harrastusryhmässä syntyy myös usein tärkeitä ystävyyssuhteita sekä kokemuksia yhdessä toimimisesta ja elämänpiirin laajenemisesta. Se on hyvä polku aktiiviseen elämään aikuisenakin.  

 

Saija Huurinainen 

Tukilinjan tukikoordinaattori