Tukipointti

Uudessa projektissa edistetään vammaisten yrittäjyyttä

Osallistuin 8.4.2016 Yritystä!-projektin järjestämään Yrittäjäpäivään Iiriskeskuksessa Helsingissä. Tilaisuudessa esiteltiin alkuvuonna alkanutta projektia ja jaettiin tietoa muun muassa yrityksen perustamisesta, yritysverotuksesta, markkinoinnista ja yrittäjäjärjestöjen toiminnasta. Yrittäjäpäivään osallistui noin 70 henkilöä, joista noin 50 oli projektin varsinaista kohderyhmää eli yrittäjiä tai yritystoimintaa suunnittelevia.

Yritystä!-projektia rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja se toimii vuosina 2016-2018. Sen tavoitteena on edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä oman yritystoiminnan kautta. Projektissa tarjotaan yritystoiminnan perustamiseen tukea, valmennusta ja koulutusta. Lisäksi osallistujille tarjotaan mahdollisuus verkostoitua ja saada vertaistukea muilta yrittäjiltä. Määrällisenä tavoitteena on, että projektin päättyessä Suomessa on 80 uutta vammaista tai pitkäaikaissairasta yrittäjää.

Projektia hallinnoi Invalidiliitto ja siinä ovat mukana Kuurojen liitto, Lihastautiliitto, Neuroliitto, Nuorten ystävät, Näkövammaisten liitto, Vates-säätiö ja Suomen yrittäjät. Valtakunnallisessa projektissa työskentelee projektipäällikön lisäksi neljä alueellista projektikoordinaattoria Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä.

Yrittäjäpäivä oli erinomainen tilaisuus tiedottaa tukitoiminnasta. Jaoin seminaarin tauoilla esittelypisteessä tietoa pienyrittäjän apurahasta ja Tukitori-ilmoituspalvelusta. Yllättäen suurin osa osallistujista ei tuntenut Tukilinjan toimintaa entuudestaan. Osalle kävijöistä tukitoiminta oli tuttua mutta hekään eivät tienneet näistä tukimuodoista. Tieto uusista mahdollisuuksista innosti osallistujia ja moni aikoi ottaa myöhemmin yhteyttä.

Yritystä!-projektin myötä jäämmekin tukitoiminnassa odottamaan uusia pienyrittäjän apurahahakemuksia sekä Tukitorin ilmoittajia!

Lisätietoja Yritystä!-projektista antaa projektipäällikkö Sinikka Winqvist, , p. 044 7650 633.

Kirsi Tuovinen
Tukitoiminnan koordinaattori