Tukipointti

STEA:n avustusehdotuksessa Tukilinjalle tuttuja toimijoita

Tukilinja jakaa vuosittain alkuvuodesta tavallista suurempia apurahoja innovatiivisille ja ansiokkaille yhteisöille, joiden toiminnalle on selvä yhteiskunnallinen tarve, mutta ei riittävää rahoitusta. Näiden tunnustusapurahojen saajat julkaistaan vuoden 2017 osalta tammikuun loppuun mennessä. Elämme siis jännittäviä aikoja täällä tukitoiminnassa!

Nyt on kuitenkin vielä hetki aikaa katsoa hieman taaksepäin ja tarkastella mitä viime vuoden tunnustusapurahojen saajille kuuluu. Erityisesti mielessäni on tällä kertaa Nuorten oma mielenterveysseura NoSe ry Kuusamossa, jonka ylläpitämällä olohuoneella vierailin vajaa vuosi sitten.

NoSe:n tarkoituksena on edistää nuorten hyvinvointia tukemalla ja kehittämällä mielenterveystyötä, psyykkistä hoitoa ja kuntoutusta, sekä muita mielenterveyspalveluja ja vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Tätä tarkoitustaan varten, yhdistys ylläpitää nuorten omaa ”olohuonetta”, josta saa kahvia ja toisinaan myös pullaa ja muita ruokia. Olohuoneella saa vain hengailla ja juoda kahvia tai osallistua myös järjestettyyn toimintaan kuten askarteluihin ja myöhään yöhönkin venyviin peli-iltoihin. Olohuoneessa sääntöjä on aika vähän, mutta päihteiden suhteen on nollalinja. Tärkein sääntö toiminnassa lienee se, että ”se mitä NoSessa puhutaan se Noselle jää”.

NoSe:n tarina sai alkunsa kun Kuusamon Mielenterveyden tuki ry:n ANNUT-projekti (Aikuiset Nuoret Nuorten Aikuisten Tukena) päättyi eikä nuorten aikuisten hyväksi havaitsemalle toiminnalle löytynyt jatkajaa. Niinpä aktiiviset nuoret aikuiset päättivät perustaa oman yhdistyksensä, jossa nuoret päättävät itse kaikesta. Myös yhdistyksen hallituksessa on vain alle 30-vuotiaita päättäjiä, joista suurin osa on terveys- tai sosiaalialan koulutuksen saaneita. Ja kuten monet NoSe:n asiakkaatkin niin hallituksenkin jäsenet ovat eksyneet mukaan toimintaan vahingon kautta, eli kaverin kutsumana.

NoSe:n toiminta pyöri keväällä 2017 satunnaisten lahjoitusten varassa ja sen vuoksi myös Tukilinjan Vuoden Toimija 2016 – apuraha tuli tarpeeseen kun STEA:sta oli tullut kielteinen päätös toiminnan rahoituksen osalta vuodelle 2017. STEA:n perusteetkin olivat tuolloin selvät, eli toiminta ei tarpeeksi eronnut tavanomaisen nuorisotalon toiminnasta. Ikäjakauma NoSe:lla on 20 ikävuoden molemmin puolin ja usealla kävijällä olikin kokemusta siitä, että nuorisotalolta käännytetään kohteliaasti ovelta pois korkean iän vuoksi. Toinen nuorisotalojen toiminnasta erottava tekijä on se, että kahvila avaa ovensa usein myöhään iltapäivällä eli klo 14 jälkeen kun kävijäkunta pääsee ja usein NoSe:n ovet sulkeutuvat vasta iltakymmenen aikaan. Onneksi kuitenkin paikalliset yritykset ovat olleet mukana tukemassa tärkeää toimintaa. Käydessäni olohuoneella tarjolla oli pullaa, jonka oli lahjoittanut Kuusamon Peruna ja takahuoneen tietotekniikan yhdistykselle oli lahjoittanut Kairan X-Partner.

Vuoden 2017 alkupuolella vieraillessani olohuoneessa, toiminnan kehittämisestä vastasi suurelta osin Mikko. Mikko oli vuoden 2016 lopulla työttömäksi jäätyään pystynyt käyttämään aikaansa NoSe:n kehittämiseen ja mm. verkostoitumiseen ja tiedottamiseen toiminnasta paikallisesti. Hankaluutena uusien kävijöiden saamisessa oli kuitenkin edelleen mielentervesongelmien stigma eli usein Mikkokin oli kuullut erilaisissa lukion ja ammattikoulujen infoissa että ”joku leimaa vielä hulluksi, jos käy tommosessa paikassa”.

Yhdistyksen tavoitteena oli menneen vuoden aikana kehittää toimintaa niin, että vuodelle 2018 toiminta-avustus STEA:sta saataisiin. Ja nyt jo ehkä uskaltaa onnitella tuon tavoitteen saavuttamisesta, sillä STEA on esittänyt avustusehdotuksessaan myönnettäväksi hanke-avustusta NoSe:lle vuodelle 2018.

Myös Helsingissä toimiva mielenterveystoipujien ja muiden syrjäytymisvaarassa olevien erityisryhmien sekä taiteenalojen ammattilaisten yhdistys Taiteen Sulattamolle Tukilinja myönsi Vuoden Toimija – tunnustusapurahan vuonna 2016. Myös Taiteen Sulattamolle STEA on ehdottanut hankeavustusta vuodelle 2018. Tämä on mielestäni hieno esimerkki siitä, miten oikea-aikainen tuki voi mahdollistaa suuriakin muutoksia pienillekin toimijoille!

Talvisin terveisin tukitoiminnasta

Sanna Nupponen
Tukitoiminnan koordinaattori
Yhteisö- ja yhteistyöapurahat