Tukipointti

Yhteisöapuraha auttaa monia

Tukilinjaan osoitettujen apurahahakemusten määrä on vuosi vuodelta kasvanut, ja myös yhteisöapurahoja haetaan enemmän kuin ennen. Olemmekin viime vuonna selkeyttäneet apurahaohjeitamme, jotta niiden tavoite ja tarkoitus tulisi paremmin esiin.
Yleisimmin yhteisöt hakevat tällä hetkellä tukea laitehankintoihin, jäsenmatkoihin sekä hankkeisiin, joiden kautta tuki kanavoituu muutoin suoraan jäsenille. Alla on esimerkkejä tyypillisimmistä yhteisöapurahakohteistamme.

USEIN TUKILINJALTA HAETAAN tukea paikallisen vammaisyhdistyksen toiminnassa tarvittavien ti etoteknisten laitteiden hankintaan. Yhdistyksen tietokoneesta hyötyy koko jäsenistö tiedottamisen ja toiminnan tehostumisen kautta. Kun toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, voi tietokoneen hankintahinta kuitenkin olla moninkertainen yhdistyksen vuosibudjettiin nähden.
Yhteisöapurahan kohteena on usein myös yhteinen matka, kuten luokkaretki. Erityisluokkien retket tukevat oppimista ja edistävät vammaisten lasten ja nuorten yhteiskuntaan osallistumista.
Luokkaretkien varainhankinnassa erityisoppilaiden perheet ovat kuitenkin tavallista haasteellisemmassa asemassa jo arjen haasteiden vuoksi. Matkakustannukset saattavat myös nousta tavanomaisia matkakuluja korkeammiksi.

HARRASTERYHMIEN kilpailu- ja pelimatkat ovat toinen tyypillinen matka-apurahan käyttökohde. Sovelletuissa urheilulajeissa tarvittavat erityisvälineet, kuten pelipyörätuolit, saattavat nostaa niissä kuljetuskustannuksia. Esteettömän linja-auton vuokrakustannukset ovat myös suuremmat kuin tavallisen. Nämä ovat juuri niitä vammasta aiheutuvia lisäkuluja, joita pyrimme tukea myöntäessämme huomioimaan.
Tietotekniikan ja matkojen lisäksi haluaisin nostaa esiin vielä kertaluonteisten tapahtumien, kuten festivaalien, näyttelyiden ja esitysten tukemisen. Esimerkkeinä ovat vaikkapa kehitysvammaisten teatteriharrastajien näytelmäesitys tai valokuvausta ammattitasolla harrastavien mielenterveyskuntoutujien valokuvanäyttely. Tapahtumaksi laskemme myös sarjan luentoja tai jäsenistölle suunnatun kertaluonteisen kielikurssin.

KUN APURAHA suunnataan pienelle, paikalliselle yhteisölle, siitä koituva hyöty jakautuu monelle saajalle ja vaikuttaa tehokkaasti.

Kevätterveisin,

Sanna Nupponen

Tukilinjan tukitoiminta