Tukipointti

Vates-päivät

Olin mukana 5.-6.5.2015 Vates-päivillä Helsingissä. Seminaarin järjestää vuosittain Vates-säätiö, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaisen työllistymisen edistämiseksi. Tänä vuonna päivien teemana oli Välityömarkkinoiden legitimiteetti – vaikuttavat tekijät eri sidosryhmissä? Tapahtumassa oli mukana noin 160 osallistujaa.

Seminaarin avauspuheenvuorossa kansanedustaja Tarja Filatov muistutti, ettei työtöntä saa jättää yksin. Tästä hän mainitsi esimerkkinä työvoimahallinnon sähköiset palvelut. Niitä käyttämällä työnhakijan ei tarvitse kohdata ihmisiä, vaikka hän saattaisi kaivata tukea ja neuvoja. Filatovin mukaan yhdistykset välityömarkkinoiden toimijoina pystyvät tarjoamaan mm. vertaistukea, osallisuutta ja välittämistä. Niiden toiminnan heikkoutena ovat kuitenkin määräaikaiset rahoitusmuodot, kuten projektit ja palkkatuki. Yhdeksi ratkaisuksi haasteeseen Filatov ehdotti pysyvämpiluonteista palkkatukea.

Sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä kuvaili esityksessään vaikeasti työllistyvien erilaista avun tarvetta. Joku kaipaa tukea työn löytämisessä, toinen tarvitsee apua itsetunnon vahvistamisessa ja jollakin on vaikeus pysyä työssä. Moni vaikeasti työllistyvä henkilö tarvitsee yksilöllistä ja monialaista tukea sekä aitoa kuuntelemista. Pöyhönen myös kertoi sosiaalihuoltolain muutoksista, jotka ovat tulleet voimaan huhtikuun alussa. Esimerkiksi sosiaalihuollon asiakkaalle on nimettävä asiakkuuden ajaksi omatyöntekijä, jonka rooli vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaan. Lakiin on myös sisällytetty nuorisopalvelutakuu. Sen avulla varmistetaan, että vaikeimmassa asemassa olevat nuoret hyötyvät nuorisotakuusta ja saavat tarvitsemansa tuen.

Kuvassa Vatesin toimitusjohtaja Marjatta Varanka haastattelee Vammaisfoorumin pääsihteeri Pirkko Mahlamäkeä siitä, miten YK:n sopimus vammaisten ihmisten oikeuksista vaikuttaa vammaisten työllistymiseen. Uutena asiana on muun muassa se, että velvoite tehdä kohtuullisia mukautuksia koskee myös välityömarkkinoiden toimijoita. Jos kohtuullinen mukautus jätetään tekemättä, se on yksi syrjinnän muoto. Syrjintä taas on kiellettyä.

Vates-säätiö jakoi tapahtumassa Tulisielu-kunniakirjat kansanedustaja Tarja Filatoville ja toimitusjohtaja Mirja Laineelle Laptuote-säätiöstä. Kunniakirja myönnetään vuosittain henkilöille, jotka ovat vaikuttaneet myönteisesti erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen.

Seminaari oli hyvä tilaisuus omien tietojen päivittämiseen esimerkiksi lainsäädännön muutoksista ja työllistämisen hyvistä käytännöistä. Osallistujien joukossa oli aikaisempien työpaikkojeni verkostoista useita tuttuja, joista yllättävän moni tunsi entuudestaan Tukilinjan tukitoiminnan. Ehdin myös luoda uusia verkostoja päivien aikana.

Seminaarin esitykset löydät tästä linkistä

Kirsi Tuovinen
Tukitoiminnan koordinaattori