Tukipointti

Tukilinjan tukivuosi 2016

Tärkein alkuun: Tukilinjan apurahoja myönnettiin viime vuonna noin 703 000 euroa, mikä on 104 000 euroa enemmän kuin vuonna 2015. Vuosina 2015–16 hakemusten määrä kasvoi 40 prosenttia, joten meidän oli vastattava haasteeseen. Tähän tukimäärän kasvattamiseen noin 15 prosentilla emme olisi pystyneet ilman teitä Tukilinjan tilaajia. Haluammekin kiittää teitä tärkeän työmme mahdollistamisesta!

Koska lisäys ei riittänyt kattamaan lisääntynyttä tukitarvetta, painotimme kuluneena vuonna entistä tarkemmin perustehtävämme mukaista koulutuksen ja työllistymisen tukemista. Tämä painotus näkyy myös Vuoden Toimija 2016 -tunnustusapurahojen saajissa, jotka voitte katsoa lehden 1/2017 sivulta 31.

Rajauksia tuen saantiin
Tehdyissä tukipäätöksissä noudatimme entistä tiukemmin pienituloisuuden virallista rajanvetoa, jotta eniten tarvitsevat saisivat riittävän tuen. Toinen rajaus oli se, että emme enää pääsääntöisesti myöntäneet tukea jo hankittuihin välineisiin tai maksettuihin kuluihin.

Olemme viime vuoteen asti myöntäneet opiskelukäyttöön tarkoitettujen tietokoneiden mukana automaattisesti myös Office-ohjelman ja tulostimen. Nyt myönsimme nämä lisätarvikkeet vain niille, jotka olivat niitä perustellusti hakeneet. It-välineinä annetun tuen muista muutoksista kertoo tarkemmin it-koordinaattori Timo Kähkönen Digimaailmassa-blogissa.

Kyselytutkimus tuen saajille
Hakemusmäärät kertovat apurahojen tarpeesta. Siitä, miten tarpeellisia ja hyödyllisiä antamamme apurahat ovat saajilleen olleet, saimme lisätietoa, kun teimme syksyllä ensimmäisen kyselytutkimuksen tukea saaneille yksityishenkilöille ja yhteisöille. Kokonaisuudessaan tukitoimintamme sai kiitettävän arvosanan (9,3).

Vastauksissa kiiteltiin hakemusten nopeaa käsittelyä ja hakijoiden saamaa ystävällistä palvelua. Selvisi myös, että Tukilinjan myöntämät välineet ovat olleet tuen saajien käytössä päivittäin tai lähes päivittäin. Tämä kertoo siitä, kuinka tärkeästä välineestä on ollut kyse.

Saimme kyselyssä myös kehittämisehdotuksia. Monet tuen saajat kokivat neljän vuoden hakuvälin liian pitkäksi. Lisääntyneen hakemusmäärän vuoksi emme valitettavasti pysty hakuväliä lyhentämään. Lisäksi toivottiin, että tukitoiminnasta tiedotettaisiin enemmän. Viime vuosina olemmekin olleet erilaisia tapahtumissa mukana ja järjestäneet pienimuotoisia tiedotuskampanjoita. Saimme jonkin verran palautetta myös hakuohjeiden epäselvyydestä. Pyrimmekin säännöllisesti selkeyttämään ohjeita.

Videoita tukikohteista
Myönnetyistä apurahoista toivottiin entistä monipuolisempaa tietoa. Eräs vastaaja toivoi, että tukikohteista olisi mahdollista nähdä videoita. Se onnistuu! Olemme viime syksystä lähtien alkaneet tuottaa tukikohteistamme lyhyitä Unelmat todeksi -videoita Tukilinjan Youtube-kanavalle. Niitä on tarkoitus lisätä sinne säännöllisesti. Voit katsoa jo videot Kamu-ravintolasta ja DiDa-tapahtumasta. Tutustu myös Minun Tukilinjani -kilpailun voittajan Tatu Variksen musiikkiesitykseen!

Kyselyn vapaissa kommenteissa muutama tuen saaja vuosien varrelta kertoi, ettei ollut saanut hakemansa merkkistä tietoteknistä laitetta vaan vastaavan, joka ei ollut kuitenkaan vastannut esim. tehoiltaan haettua laitetta tai oli kooltaan toivottua suurempi. Tähän pyrimme kiinnittämään huomiota. Kuluneen vuoden aikana yhä useampi tuen saaja on jo saanut itse valita ja hankkia laitteen haluamastaan liikkeestä käyttäen osasuorituksena Tukilinjan laskutuslupaa. Silloin myönnetyn apurahan lisäksi on voinut käyttää myös omaa rahaa. Näin laite on palvellut paremmin myös sellaisia tarpeita, jotka eivät liity työhön tai opiskeluun.

Kyselyn tuloksista kerrottiin tarkemmin Tukilinjassa 6/2016, joka on vapaasti luettavissa sähköisessä lehtiarkistossamme.

Mukana tapahtumissa
Kuluneena vuonna Tukilinjan tukitoiminnan työntekijät olivat mukana Autismin talvipäivillä Jyväskylässä ja Vammaismessuilla Järvenpäässä. Helsingissä osallistuimme Yritystä!-projektin seminaariin, Vappusutinoihin ja Mielenterveysmessuihin.

Vuoden tapahtumista nousee kuitenkin esiin erityisesti kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12. ensimmäistä kertaa Helsingissä järjestetty DiDa-yleisötapahtuma, jossa Tukilinja oli vahvasti mukana järjestämässä tapahtumaa (ks. lehden 1/2017 s. 21). DiDasta muodostui lämmin, hauska yleisötapahtuma, josta toivomme jokavuotista. Tervetuloa mukaan ensi joulukuussa!

Tuen maksimiksi 5000 e
Tukilinjan yksityishenkilöille myöntämän apurahan suuruus on ollut tähän asti enintään 3999 euroa, koska se on ollut lahjaverotuksen raja. Vuonna 2017 summa nousee 4999 euroon, koska lahjaverotuksen raja nousee 5 000 euroon. Käytännössä Tukilinjan myöntämät apurahat ovat usein pienempiä, koska niihin vaikuttavat sekä yksilölliset tarpeet että tukitoimintamme painotukset.

Nyt voimme kuitenkin tukea yksityishenkilöiden koulutukseen ja työllistymiseen liittyviä, hyvin perusteltuja hakemuksia tarvittaessa entistä isommalla summalla.

Teksti: Tukitoiminnan koordinaattorit Kirsi Tuovinen ja Sanna Nupponen

Kuvateksti: Tukilinjan päätoimittaja Iris Tenhunen ojensi työpalkkiot OmaPolun taiteilijoille.