Tukipointti

Instagramissa julkaistu kiitoskirje, jossa näkyy Tukilinjan sponsorilogo läppärin kannessa.

Tukilinja mahdollistaa etäopiskelun

”Aurinkoinen päivä etäopetuksessa sai tarvitsemansa tuen juuri oikealla hetkellä. Koululaisen opiskelu helpottui, kun voi käyttää oppimateriaaleja kotona.”

Näin kirjoitti Instagram-päivityksessään 20.3. eräs Tukilinjan tuen saaja. Kuvassa komeilee uusi tietokone Sponsored by Tukilinja -tarralla somistettuna.

Tämä tuen saaja ei ole yksin. Tukilinjan apurahojen merkitys korostui, kun opiskelu ja koulunkäynti siirtyivät etäyhteyksien varaan. Yleisin myöntämämme apuväline tietokone mahdollistaa näinä päivinä opiskelun sadoissa kodeissa.

On mielestäni jäänyt liian vähälle huomiolle, että etäyhteyden varassa tapahtuva opiskelu ei ole itsestäänselvyys kaikissa kodeissa. Vaikka opetuksessa tarvittavien välineiden tulisi perusopetuslain mukaan tulla koulun puolesta, en tiedä, miten se näissä poikkeusoloissa toteutui.

 

Poikkeustilan aikana uutisoitiin koululaisista, joita ei tavoitettu etäopetuksen keinoin. Osasyy voi olla se, että näissä kodeissa ei ole tietoteknisiä välineitä. Kriisin alussa jotkin yritykset ilmoittivat lahjoittavansa vanhoja koneitaan opiskelijoille. Olisi mielenkiintoista tietää, miten ne tavoittivat laitteita kipeimmin tarvitsevat. Esimerkiksi harkinnanvaraista tai täydentävää toimeentulotukea tietokonehankintaan voivat sosiaalitoimesta saada pääsääntöisesti vain lukio-opiskelijat.

Me Tukilinjassa pyrimme reagoimaan poikkeustilanteeseen siten, että kiirehdimme tietokonehakemusten käsittelyä ja pyrimme toimittamaan myönnetyt laitteet valmiina tietokonepaketteina suoraan koteihin, kun se oli mahdollista, jotta emme kannustaisi apurahan saajia liikkumaan kaupoissa ja ostoskeskuksissa tietokonetta hankkimassa. Ovathan monet heistä riskiryhmään kuuluvia henkilöitä.

Näissä oloissa tietotekniikan lahjoittaminen voidaan nähdä tukimuodoistamme tärkeimpänä.

 

Tietokone mahdollistaa lisäksi sosiaalisen vuorovaikutuksen erityisesti niille, joilla se on jo normaalioloissa rajoittunutta. Monet hakijamme tarvitsevat tietokonetta voidakseen osallistua vertaistukitoimintaan. Tietokone on korvaamaton yhteydenpidon väline, kun työkeskukset ja klubitalot on suljettu. Sen kautta saa myös yhteyden chat-palveluihin, joissa tukea tilanteen aiheuttamaan ahdistukseen saa anonyymisti.

IT-koordinaattorimme Timo Kähkönen vinkkaa seuraavassa Tukipointissa erilaisista työn, opiskelun ja yhteydenpidon mahdollistavista ohjelmista ja sovelluksista. Julkaisemme Timon tekstin nettisivujemme blogiosiossa poikkeuksellisesti jo nyt. Digimaailmassa-blogista löydät siis korona-arkea helpottavat vinkit jo ennen seuraavan lehden ilmestymistä.

Sara Liukkonen
Tukitoiminnan koordinaattori