Tukipointti

Tuki ohjattiin eniten tarvitseville

Tukilinjan apurahoja myönnettiin viime vuonna 753 561 euron arvosta eli kuukausittain noin 62 800 eurolla. Tuen määrä oli yli 50 000 euroa enemmän kuin edeltävänä vuonna. Syynä summan kasvattamiseen oli se, että viimeisten parin vuoden aikana apurahahakemuksia on Tukilinjaan tullut aiempiin vuosiin verrattuna lähes kaksinkertainen määrä. Kehitys näkyy oheisessa tilastossa.

Pystyimme vastaamaan haasteeseen lisäämällä tukikäsittelijöiden määrän kahdesta kolmeen, joskin osa meistä työskentelee edelleen osa-aikaisina. Kolmesta tukitoiminnan koordinaattorista Sara Liukkonen ja Kirsi Tuovinen keskittyvät yksityishenkilöiden hakemuksiin ja neuvontaan. Sanna Nupponen vastaa yhteisö- ja hankeapurahoista, mutta käsittelee kuitenkin myös yksityishenkilöiden hakemuksia. Timo Kähkönen vastaa edelleen teknisestä asiantuntemuksesta, kun tilaamme apuvälineitä suoraan tuen saajille toimitettaviksi. Häneltä voi kysellä neuvoa, jos suunnittelee hakevansa apuvälineekseen it-laitteen.

Tuki eniten tarvitseville

Vastasimme haasteeseen myös siten, että kohdistimme apurahamme aiempaa tiukemmin tukitoimintamme ensisijaisiin kohteisiin – vähävaraisimpien hakijoiden opintojen ja työllistymisen tukemiseen. Jouduimme lisäksi muuttamaan tuen myöntöehtoja siten, että hakijan taloudellinen tilanne otettiin entistä painotetummin huomioon. Näin saatoimme varmistaa sen, että eniten tuen tarpeessa olevat saivat tarvitsemansa tuen.

Karsimme myös yleisimmistä hakukohteista – tietokonelaitteista – joitakin niihin liitettyjä oheispalveluja. Näin pystyimme samalla kokonaiskustannuksella myöntämään aiempaa useampia laitteita. Laitteiden laatu pysyi samana.

Vuoden 2017 aikana tehtiin 782 myönteistä tukipäätöstä. Tukea sai 701 yksityishenkilöä ja 81 yhteisöä.

Kiitos tukisumman kasvattamisesta kuuluu jälleen teille Tukilinjan tilaajille. Ilman teitä emme olisi pystyneet vastaamaan lisääntyneeseen tukitarpeeseen!

Mukana menossa

Viime vuoden aikana tukitoiminnassa tehtiin uudenlaista yhteistyötä Invalidiliiton hallinnoiman Yritystä!-hankkeen kanssa. Tapaamiset hankkeen työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa antoivat meille arvokasta tietoa Pienyrittäjän apurahan ja Ammattimaisen harrastamisen apurahan hakuohjeiden kehittämiseen.

Olimme mukana tämän kansallisen hankkeen yleisötilaisuuksissa eri puolilla Suomea kertomassa apurahoistamme. Sen myötä olemmekin saaneet aiempaa enemmän hakemuksia pienyrittäjiltä ja yritystoimintaa suunnittelevilta henkilöiltä, jotka ovat työllistymismissiomme kannalta tärkeä kohderyhmä.

Toimintakauden aikana Tukilinja esitteli apurahatoimintaansa paitsi Yritystä!-hankkeen tilaisuuksissa, myös Autismin talvipäivillä Porissa, Sosten Rahoituksen minimessuilla Helsingissä sekä Apuvälinemessuilla Tampereella.

Muista vammaisalan tilaisuuksista kannattaa mainita Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12. merkeissä jo toista kertaa järjestetty DiDa-festivaali Helsingissä. Vammaisalan kulttuuri- ja tasa-arvojärjestöjen sekä Tukilinjan verkostofestivaali toi Suomi100-tapahtumana jo toista kertaa esiin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden suomalaisten kulttuuriharrastuksia ja etenkin esiintyvää taidetta.

Tukilinja oli jälleen DiDan pääsponsori, ja tilaisuudessa jaettiin myös Tukilinjan ja Kynnyksen yhdessä myöntämä Vimma-kulttuuripalkinto. Tilaisuuden esiintyjät löytyivät tänä vuonna avoimen esiintyjähaun kautta, ja kiinnostus esiintyä tapahtumassa oli vilkasta.

Muutoksia apurahatyyppeihin

Pyrimme jatkuvasti kehittämään tukitoimintaamme vastaamaan muuttuvia oloja ja ajankohtaista tarvetta. Siksi tukimuodotkin voivat muuttua.

Tukilinjan ammattitutkintostipendi lakkautetaan vuoden 2018 lopussa. Syynä on erillisen näyttötutkinnon poistuminen ammattitutkintojärjestelmän yhtenäistyessä ja aikuiskoulutuksen näyttötutkinnon poistuessa. Tukilinjan ammattitutkintostipendiä myönnetään kuitenkin niin pitkään kuin tätä näyttötutkintoa voi edelleen suorittaa. Jos siis olet suorittanut näyttötutkinnon kaikki osat 31.12.2017 mennessä ja tutkintotoimikunta antaa sinulle siitä todistuksen vuonna 2018, voit hakea Ammattitutkintostipendiä Tukilinjasta entiseen tapaan vuoden kuluessa tutkinnon päiväyksestä.

Toinen muutos on se, että Vammaistutkimusapurahan nimi vaihtuu Tutkimus- ja kehittämisapurahaksi. Yhteistyökumppanimme Vammaistutkimuksen seura käsittelee jatkossa vain hakemukset, jotka liittyvät yhteiskuntatieteelliseen ja humanistiseen vammaistutkimukseen. Muut tutkimusapurahahakemukset käsittelee Tukilinjafoorumi pyytäen tarvittaessa niistä lausuntoja. Hakemukseen tulee jatkossa liittää yleistajuinen tiivistelmä siitä, miten tutkimus- tai kehityshanke edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa.

Startti-urheilustipendien haku muuttuu siten, että stipendeihin tulee 4 vuoden hakuväli. Hakuaikaa on kevään hakukierroksella siirretty myöhemmäksi helmikuusta huhtikuuhun.

Muutoksia apuvälinemyöntöihin

Tietotekniset apuvälineet ovat pysyneet Tukilinjan suosituimpina tukikohteina jo kaksi vuosikymmentä. Niidenkin myöntämiseen on tulossa muutoksia. Tähän asti työ- ja opiskelukäyttöön myönnettyihin kannettaviin tietokoneisiin on Tukilinjan maksamana lisäpalveluna esiasennettu 3 vuoden virusturva ja perusohjelmisto. Jatkossa sekä virusturvan hankkiminen että ohjelmien perusasennus jää tulevien käyttäjien omalle vastuulle.

Syynä muutokseen on se, että näiden ohjelmistojen asennus on tehty laitteen käyttäjälle helpoksi ohjatulla asennustoiminnolla. Lisäksi Windowsin oma käyttöjärjestelmä riittää nykyään usein virusturvaksi peruskäyttäjälle. Tarvittaessa virusturvan voi hankkia myös ilmaisohjelmilla. Lähetämme hyödyllisistä ilmaisohjelmista tietoteknisten laitteiden saajille aina myös vinkkejä.

Kolmeen vuoteen laajennettu laitetakuu säilyy edelleen Tukilinjan hankkimissa ja postittamissa kannettavissa tietokoneissa. Sillä olemme halunneet taata etenkin opiskelijoille työvälineen opintojen ajaksi. Mikäli laite hankitaan yksilöllisesti Tukilinjan myöntämällä laskutusluvalla, jää kuitenkin myös takuulaajennuksen hankkiminen saajan vastuulle.

Säästämällä siitä, mistä se voidaan järkevästi tehdä, pystymme jatkossa myöntämään laitteita entistä useammille tarvitsijoille.

Hakuohjeet päivittyvät

Olemme viime vuoden aikana tutkineet tarkasti julkisen tahon myöntämän tuen myöntöperusteita ja päivittäneet omia hakuohjeitamme vastaavasti. Päivitetyt ohjeet julkaistaan nettisivuillamme tämän kevään aikana. Pyrimme jatkossa ohjaamaan hakijoita selvittämään ensisijaiset myöntävät tahot (esimerkiksi sairaanhoitopiirit, kuntien vammaispalvelut ja Kela) entistä tarkemmin jo ennen hakemuksen lähettämistä Tukilinjaan. Näin toivomme lyhentävämme käsittelyaikoja.

Teksti: Tukitoiminnan koordinaattorit ja Iris Tenhunen