Tukipointti

Kaisa Lekan mustavalkoisessa piirroskuvassa polkkatukkainen henkilö istuu pyörätuolissa pöydän ääressä, jossa on kirjapino ja kannettava tietokone.

Toinen aste muuttui maksuttomaksi, vähenikö tuen tarve?

Osana oppivelvollisuuden laajentamista, toisen asteen opinnot muuttuivat maksuttomiksi vuodesta 2021 alkaen laajennetun oppivelvollisuuden piriin kuuluvilta opiskelijoilla, siihen asti kun he täyttävät 18 vuotta. Kun lakiesitys oli vasta suunnitteluasteella, pohdimme Tukilinjan apurahatoiminnassa, tuleeko se vaikuttamaan esimerkiksi Tukilinjalta haettujen tietokoneiden määriin.

Laajennetun oppivelvollisuuden suorittajan opiskelun maksuttomuus tarkoittaa sitä, että opiskelija tulee saada kaikki opiskelussa tarvittavat välineet oppilaitoksen tarjoamina. Erityisesti tietokoneet taisivat aiheuttaa harmaista hiuksia oppilaitoksissa, kun laki maksuttomuudesta astui voimaan. Osassa oppilaitoksista onkin päädytty siihen, että opiskelijoille tarjotaan koneet, joita voi käyttää oppilaitoksen tiloissa. Se kuulostaa varsinkin näin korona-ajan yhä jatkuessa varsin vanhanaikaiselta hätäratkaisulta, varsinkin kun samaan aikaan ammattiopetus on siirtynyt yhä enemmän pois oppilaitoksen tiloista työpaikoille. Vielä tätä kirjoittaessani oli epäselvää, koskeeko toisen asteen maksuttomuus 10-luokan tai valmentavan koulutuksen kautta toisen asteen opintoihin siirtyviä nuoria. Ainakaan muutoksen alkuvaiheessa näin ei ollut.

Nyt kun uudistus on ollut voimassa jo hyvän aikaa, on käynyt selväksi, että Tukilinjan tuen saajat ovat harvoin sellaisia opiskelijoita, jotka kuuluisivat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Eli jatkaisivat suoraan perusopetuksesta toiselle asteelle. Myönnämme esimerkiksi useita tietokoneita ammattiopiskelijoille kuukausittain. Monet Tukilinjan tukea saavista opiskelijoista ovat nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on taustalla keskeytyneitä toisen asteen opintoja. Tuemme tässäkin siis väliinputoajia. On ehkä ajateltu, että maksuttomuus toimii kannustimena, ja vähentäisi opintojen keskeytymistä tai opintopolun katkeamista perusopetuksen jälkeen. Tosiasia on kuitenkin se, että esimerkiksi moni psyykkisesti sairas nuori ei kannustimienkaan avulla kykene jatkamaan opintopolkua suoraan toiselle asteelle vaan välissä voi olla pitkäkin kuntoutuspolku, ennen kuin opiskelu mahdollistuu.

Moni tuen saajamme suorittaa ensimmäistä toisen asteen tutkintoaan 25-30 vuotiaana. Tämä joukko on suuri, ja putoaa helposti väliin, varsinkin silloin, jos opintoja ei ole mahdollista rahoittaa ammatillisena kuntoutuksena. Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutarvikemääräraha tai työeläkeyhtiön myöntämä normikorvaus, on myös niin pieni, ettei sillä voida esimerkiksi tietokonehankintaa useinkaan kokonaan rahoittaa. Varsinkin jos kyse on vaikkapa media-alasta, joka asettaa käytössä palvelevalle tietokoneelle laitevaatimuksia. Opiskelijan tarvitsema tietokone voi tällöin olla helposti yli 1000 euron arvoinen.
Vastauksena otsikon kysymykseen on siis. Ei, tuen tarve ei vähentynyt. Toisen asteen muuttumisen maksuttomaksi, ei näy Tukilinjan apurahatoiminnassa oikeastaan lainkaan. Tukilinjan tukea toisen asteen opiskelijoille siis yhä tarvitaan.

Lisää tietoa toisen asteen maksuttomuudesta ja laajennetusta oppivelvollisuudesta löydät opetushallituksen sivuilta.

Sara Liukkonen
Tukitoiminnan koordinaattori