Tukipointti

Tarjoa opiskelijalle työssäoppimista!

Tukilinjassa otamme joka vuosi valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen opiskelijoita toimistoomme saamaan kokemuksia työelämästä. Hyviksi työtehtäviksi ovat osoittautuneet kausiluonteiset työt, kuten joulupostitus ja tiedotusmateriaalin valmistelu ja pakkaus. Tänä vuonna opiskelijoiden tehtävät liittyivät Apuvälinemessujen osastomme valmisteluihin ja jouluajan muistamisiin. Lokakuussa yksi opiskelija paketoi messuilla jaettavia tuotepakkauksia ja kehysti osastolle ripustettavan valokuvakilpailun valokuvia. Marraskuussa opiskelijat tulivat pakkaamaan joulumuistamisia.

Työssäoppimispaikkoja tarjoamalla jokainen työpaikka voi edistää vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä. Harjoittelu on monelle tällaiselle opiskelijalle ensimmäinen kokemus työelämästä. Moni erityisopiskelija kohtaa ennakkoluulojen ilmapiirin jo opiskeluvaiheessa eikä työssäoppimispaikkaa helposti löydy. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tämä korostuu entisestään. Sinua siis tarvitaan!

Työssäoppiminen tarkoittaa aidossa työympäristössä tapahtuvaa tekemällä oppimista, jonka tavoitteena on parantaa valmiuksia työelämään. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista, joiden jaksot vaihtelevat muutamasta viikosta puoleen vuoteen.

Ammattiopintoja edeltävään valmentavaan ja kuntouttavaan koulutukseen kuuluu myös työelämäjaksoja, joita tarvitaan jatkosuunnitelmien tueksi. Jaksot vaihtelevat muutamasta päivästä viikkoihin.

Pääsääntöisesti työssäoppimisesta ei makseta palkkaa eikä opiskelija ole työsuhteessa. Aluksi tehdään sopimus oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja suunnittelevat jakson yhdessä ja osallistuvat lopuksi sen arviointiin.

Opiskelijan perehdyttämiseen kannattaa varata aikaa. Kullekin opiskelijalle etsitään sopivat työtehtävät ja sovitaan, kuka toimii työpaikkaohjaajana ja mitä tehtäviä jaetaan muulle henkilökunnalle. Opiskelijalla voi olla myös oma avustaja, jonka roolista on hyvä sopia.

Apua työtehtävien jäsentämiseen kannattaa pyytää oppilaitoksen opettajalta. Tehtäviä voi löytää esimerkiksi pohtimalla, mitkä mahdolliset työtehtävät liittyvät opiskelijan ammattialaan ja tavoitteisiin. Onko työpaikallamme tekemätöntä työtä tai sesonkiluonteista ylimääräistä työtä?

Mistä työssäoppijan löytää? Ota yhteys toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin tai erityisoppilaitoksiin. Jälkimmäisten yhteystiedot löydät osoitteesta ameo.fi/oppilaitokset. Joidenkin oppilaitosten nettisivuilla on tietoa työssäoppimisen käytännöistä. Työyhteisön nettisivuilla voi myös ilmoittaa avoimista työssäoppimispaikoista.

Kirsi Tuovinen
Tukitoiminnan koordinaattori

Kuvateksti: Kätevä työssäoppija pakkasi Tukilinjan messulahjat kierrätyspusseihin.