Tukipointti

Taiteen Sulattamon käänteen tekevä vuosi

Tukilinja-lehden numerossa 1/2018 oli artikkeli mielenterveystoipujien ja muiden syrjäytymisvaarassa olevien erityisryhmien sekä taiteenalojen ammattilaisten perustaman Taiteen Sulattamon toiminnasta. Tukikohde-artikkeli kertoi Taiteen Sulattamolle myönnetystä Tukilinjan Vuoden Toimija 2016 – tunnustusapurahasta. Artikkelin julkaisun jälkeen Taiteen Sulattamo on saanut iloisia uutisia, kun STEA myönsi sen Kaunis Mieli – hankkeelle rahoituksen vuosille 2018–2020.

Taiteen Sulattamo tuottaa ammattitasoista kulttuuria ja taidetta yhdessä ammattitaiteilijoiden kanssa. Sen tarkoituksena on ehkäistä mielenterveyskuntoutujien ja muiden erityisryhmien syrjäytymistä ja tukea heidän toipumistaan. Sulattamossa mielenterveyden kokemusasiantuntijat, toisin sanoen kuntoutujat itse, saavat mahdollisuuden olla antavana osapuolena kaikkia hyödyttävässä mielenterveystyössä. Taiteilijoille Sulattamo tarjoaa mahdollisuuden olla mukana yhteiskunnallisesti merkittävässä toiminnassa. Yhteisöllinen taide tarjoaa sekä väyliä oman taiteen tekemiseen että merkitystä omalle tekemiselle.

Niin kuin STEA ja muut suuret rahoittajat edellyttävät rahoituksen käytöstä selvitystä, niin myös Tukilinja pyytää mm. Vuoden Toimija – apurahan saajilta vapaamuotoista selvitystä siitä, mihin tuki on käytetty. Tämä blogiteksti on syntynyt juurikin Taiteen Sulattamon tekemän selvityksen innoittamana, sillä selvityksen luettuani kävin vielä tutustumassa Sulattamon netti- ja facebook-sivuihin ja yllätyksekseni huomasin kuinka käänteen tekevä vuosi on heillä ollutkaan. Tukilinjan myöntämä tunnustusapuraha oli vain yksi askel eteenpäin.

Taiteen Sulattamo on yhden vuoden aikana palkannut ensimmäistä kertaa vakinaista henkilökuntaa sekä saanut omat toimitilat. Työntekijän palkkaamisen mahdollisti osittain Tukilinjan tunnustusapuraha ja osittain TE-toimiston palkkatuki. Aiemmin koko yhdistyksen toiminta nojasi vapaaehtoisiin tekijöihin ja mm. yhdistyksen hallitus joutui käyttämään paljon aikaa juoksevien asioiden hoitoon. Nyt työntekijän palkkauksen ansiosta, yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat voineet keskittyä toiminnan kehittämiseen ja vakinaistamiseen. Eikä toiminta ole enää ollut kovin pienimuotoistakaan, sillä vuonna 2017 järjestettyyn 60 työpajassa oli kävijäkertoja yli 400 ja yhteensä vuoden aikana järjestettyihin tapahtumiin osallistui yli 350 henkilöä. Tällaisista tapahtumista esimerkkinä mainittakoon Sulattamon Festari, joka järjestetään tänäkin vuonna toukokuun alussa. Lisätietoa festareista ja muusta toiminnasta löydät osoitteesta taiteensulattamo.fi.

Loppuvuoteen mahtui lisäksi kaksi ensi-iltaa ja näytelmää joista toinen, NAINEN 100 – esitys, kuului myös itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan. Eikä alkanut vuosi 2018 tuonut muutosta iloisten uutisten jatkumoon kun yhdistyksen toiminnanjohtaja Eveliina Lafghani valittiin Vuoden mielenterveyshoitajaksi. Innolla jään itse ainakin odottamaan mitä tuleva vuosi tuo tulleessaan Sulattamon ohjelmistoon!

Keväisin yhteistyöterveisin,

Sanna Nupponen
Tukitoiminnan koordinaattori
Yhteisö- ja yhteistyöapurahat