Tukipointti

Ole rohkea ja löydä itsesi näköinen työ

Osallisuutta osuuskunnista -hanke (ESR) ja Yritystä!-projekti (RAY) järjestivät Itsesi näköinen työ -seminaarin 28.9. Helsingissä. Kummankin hankkeen tavoitteena on edistää vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä.

Tapahtumassa jaettiin kokemuksia yrittäjyydestä ja osuuskuntatoiminnasta. Millaisia vinkkejä itsensä työllistämisestä kiinnostuneet saivat iltapäivän aikana?

Steinerpedagogi, elämäntaidon valmentaja ja naurojoogaohjaaja Noora Västinen rohkaisi kuulijoita unelmoimaan – se on kaiken lähtökohta. Unelmista voi kirjoittaa. Niistä voi keskustella jonkun toisen kanssa. Unelmia prosessoimalla syntyy uusia ideoita. Niiden toteuttamisessa tarvitaan tukea ja kannustusta, jota voi saada vaikkapa perheeltä, ystäviltä tai työllistymishankkeilta.

Ideoiden jakamisen ja yhteisen ongelmien ratkaisemisen puolesta puhui myös IT-alan osuuskunnassa työskennellyt opiskelija Tuukka Grönholm. Hän suoritti suurimman osan datanomiopinnoistaan tekemällä työtä osuuskunnassa. Tiimityöskentely toisten osuuskuntalaisten kanssa opetti enemmän kuin oppitunneilla istuminen. Grönholm kertoi oppineensa paljon markkinoinnista, laskutuksesta ja yrityksen kehittämisestä.

Yhteisessä keskustelussa nousi esiin suomalaisten epäonnistumisen pelko. Ei uskalleta riittävästi yrittää ja kokeilla, kun voi epäonnistua. Västinen kehotti miettimään pelkojen sijaan onnistumisia. Olisi hyvä miettiä päivittäin kolme asiaa, jotka ovat menneet hyvin. Yrittäjä ja olympiaurheilija Henry Manni puolestaan muistutti, että yrityksen perustamiseen liittyy taloudellisia riskejä. Epäonnistumisista ja konkursseista voi kuitenkin oppia jotain. Lisäksi yrityksen taloudenhallintaan on mahdollista saada apua.

Manni kehotti kuulijoita hyödyntämään omia vahvuuksiaan, luomaan oman brändin sekä uskomaan itseensä. Myös Osallisuutta osuuskunnista -hankkeen työntekijä Maarit Kumpulainen kertoi, miten hankkeen valmennuksissa autetaan osallistujia tunnistamaan oma osaamisensa. Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi osaamista on voinut kertyä harrastustoiminnassa. Oma kiinnostuksenkohde voi olla lähtökohtana itsensä työllistämiselle.

itsesi-nakoinen-tyo-seminaari

Seminaarin puhujia yhteiskuvassa. Vasemmalta Jukka Lindberg (Vates), Sari Pohjola (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö), Henry Manni (Toimintakaksikko TFP Oy) ja Tuukka Grönholm (Osuuskunta Kiip-IT)

Päällimmäisenä seminaarista jäi mieleen myönteinen ajattelu ja rohkaistuminen. Sen vuoksi haluan jakaa Teille lukijoille seuraavat Kaisa Kantolan lauseet, jotka muistan omilta opiskeluajoiltani.

Ole rohkea
Kun olit aikonut aloittaa jotakin uutta ja ihanaa,
kuulit ehkä kun korvissa soi ääniä tuolta ja täältä:
”Et sinä osaa!” ”Et sinä voi!”
”Et edes uskalla uskaltaa!”
Vaan älä usko! Tietäsi kulje.
Kaikilta luuloilta korvasi sulje.
Elleivät voimasi perille yllä,
matkallakin on mukavaa kyllä.
Iloisena saatat sanoa nyt:
”Olenhan ainakin yrittänyt!”
(Kaisa Kantola, Kokkaviisas laiva. WSOY 1987)

Tukitoiminnan koordinaattori
Kirsi Tuovinen