Tukipointti

Miten saan hakemukseni liitteeksi kunnan vammaispalvelun päätöksen?

Muutama viikko sitten eräs hakija soitti minulle ja kysyi, miten hänen tulisi toimia, jotta hän saisi Tukilinjan hakemuksen liitteeksi kunnan vammaispalvelun päätöksen. Hän oli osa-aikatyössä käyvä liikuntavammainen henkilö, joka aikoi hakea tukea auton hankintaan.

Mainitsemme Kulkuvälineapurahan hakuohjeessa, että mikäli haettu kulkuväline on sairauden tai vamman vuoksi välttämätön päivittäisissä toiminnoissa, tarvitaan hakemuksen liitteeksi kunnan vammaispalvelun päätös auton hankintahintaan osallistumisesta. Päätös tarvitaan, koska Tukilinja ei myönnä tukea sellaisiin välineisiin tai kuluihin, joihin hakija voi olla lain mukaan oikeutettu. Pyydämme vammaispalvelun päätöksen liitteeksi myös tietokoneiden ja kilpaurheiluapurahan hakuohjeissa, jos haettu väline on hakijalle välttämätön vamman vuoksi tai sen hankinnasta aiheutuu erityiskustannuksia toimintarajoitteen vuoksi.

Neuvoin yhteydenottajaa tekemään hakemuksen auton hankinnan tuesta oman kotikunnan sosiaalitoimeen. Kerroin, että useilla kunnilla on valmiita hakulomakkeita mutta hakemus voi olla myös vapaamuotoinen. Joissakin kunnissa vammaispalvelulain mukaisia tukitoimia voi hakea sähköisen asioinnin kautta.

Katsoin puhelun aikana netistä, että hakijan kotikunnan verkkosivuilta löytyy hakulomake tuen hakemiseen. Siinä hakijaa pyydetään kertomaan, mitä välinettä hän hakee sekä perustelemaan, miksi haettu väline on hänelle välttämätön jokapäiväisessä elämässä suoriutumisessa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto tai muu asiantuntijalausunto, jossa kuvataan hakijan toimintakykyä ja haettua tukitoimea. Lisäksi hakemuksessa tulee esittää kustannusarvio haetusta välineestä.

Lopuksi hakija kysyi, miten hän toimii saadessaan vammaispalvelun päätöksen. Ohjeistin häntä liittämään sen Tukilinjan hakemukseen. Kerroin hänelle, jos vammaispalvelun tekemä päätös on osittainen, voi auton hankinnan loppukuluja hakea Tukilinjasta. Muistutin häntä vielä kertomaan Tukilinjan hakemuksessa, miten auto on tarkoitus rahoittaa kokonaisuudessaan, sillä kalliimpiin kulkuvälineisiin voidaan myöntää vain osa-apurahoja.

Puhelun jälkeen lähetin hakijalle sähköpostitse linkit Vammaispalvelujen käsikirjaan ja Invalidiliiton webinaareihin. Sieltä hän voisi löytää lisätietoja vammaispalvelulain mukaisten tukitoimien ja palvelujen hakemisesta. Kehotin häntä kysymään neuvoja myös omalta sosiaalityöntekijältä.

Lisätietoa
Vammaispalvelujen käsikirja (Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet)

Vammaispalvelujen käsikirja (vammaispalvelulain mukaiset autoilun tuet)

Invalidiliiton webinaarit

Tukitoiminnan koordinaattori
Kirsi Tuovinen