Tukipointti

Kuvassa punapaitainen poika pelaa taböetilla värikästä oppimispeliä. Pojalla on vaaleat hiukset ja vihreät silmälasit. Poika on selin kameraan.

Koulupolku alkuun

YKSI SUURI ryhmä Tukilinjan tietokoneen saajista ovat koulutien kynnyksellä olevat lapset.
Vaikka saattaisi luulla, että yhteiskunta tarjoaa työvälineet lapselle, jolla on esimerkiksi haasteita kommunikaatiossa tai tarve puheterapialle, näin ei useinkaan ole. Mikäli lapsi tarvitsee tablettia kommunikaation apuvälineenä, hän saa sen kyllä sairaanhoitopiiristä. Samaa laitetta ei voi kuitenkaan käyttää kuntouttavaan kotiharjoitteluun, arjen tukitoimintoihin tai luku- ja kirjoitustaidon opetteluun, koska siihen ei käyttövarmuuden takaamiseksi voi ladata muita sovelluksia.
Korona-aikana on lisääntynyt myös etänä toteutettava puheterapia. Senkin välineeksi tarvitaan monessa kodissa Tukilinjan myöntämä tietokone.

On vielä paljon tehtävää, jotta vähävaraisilla perheillä olisi tasaveroinen mahdollisuus kuntouttaa lapsiaan. Tukilinjan apurahat paikkaavat tässä aukon yhteiskunnan turvaverkossa ja luovat mahdollisuuksia osallisuuteen.

MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ siitä, millaisissa tilanteissa tietokone voi palvella lasta:

Kuntoutusta 4-vuotiaalle: Lapsella on puheen kehityksen viivästymä ja puheterapia on epidemia-aikana siirtynyt etäyhteyden päähän. Lapselle suositellaan kuntouttavien Papunetin pelien pelaamista netissä. Perheessä ei ole tietokonetta ja molemmat vanhemmat ovat työttömiä.
Tukilinjan myöntää apurahana kannettavan tietokoneen ja kuulokkeet, joiden avulla lapsi voi osallistua etäterapiaan, tehdä terapiaharjoituksia ja pelata Papunetin pelejä.

Viestintää 6-vuotiaalle: Esikoululaisella on kehityksen viivästymä ja hänelle on suositeltu tablettia arjen ja taitojen kehityksen tueksi. Perheen tietokone ei sovellu tähän käyttöön. Perheen isä on työkyvyttömyyseläkkeellä ja äiti omaishoitaja.
Tukilinjan myöntämällä tabletilla lapsi voi ottaa valokuvia esikoulussa ja kotona. Niitä hän käyttää muistin tukena, kun kertoo päivästään kotona perheelle tai esikoulussa muille lapsille ja henkilökunnalle. Tabletin sovelluksia käytetään myös kouluvalmiuksien harjoitteluun.

Harjoittelua 8-vuotiaalle: Puhevammaisen koululaisen äiti on työssäkäyvä yksinhuoltaja, jolla ei ole varaa hankkia lapselle omaa älylaitetta koulunkäynnin tueksi. Lapsi käyttää jo sairaanhoitopiiristä saamaansa tablettia kommunikaation apuvälineenä, mutta samaa tablettia ei voi käyttää mihinkään muuhun.

Kuntouttavien sovellusten käyttöön sekä luku- ja kirjoitustaitojen harjoitteluun saadaan toinen tabletti Tukilinjalta. Elämä helpottuu!

JOKA VUOSI monet koulutien kynnyksellä tai sen alkuvaiheissa olevat lapset ovat samantapaisessa tilanteessa. Toivottavasti nämä esimerkit avasivat niitä tyypillisiä tilanteita, joissa sinunkin tukeasi tarvitaan!

Sara Liukkonen
Tukitoiminnan koordinaattori