Tukipointti

Harrastus tuo tasa-arvoa

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on ollut esillä se, miten harrastusten ulkopuolelle jääminen eriarvoistaa erityisesti lapsia ja nuoria. Tällaisista syistä myös Tukilinja tukee harrastustoimintaa, ja apurahoja myönnetään sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.
Yksi suosituista hakukohteista on liikunta. Kun haet apurahaa liikuntaharrastukseen, kannattaa kuitenkin muistaa, että jotkut erityisliikunnan apuvälineet ovat todella kalliita hankintoja eikä Tukilinja voi usein edistää niiden hankintaa kuin osa-apurahalla. Kokeile siis välinettä vaikkapa vuokraamalla ennen kuin panostat sen hankintaan.
Välineet.fi-sivustolle on koottu kaikki toimintavälineitä vuokraavat tahot. Sitä selaamalla saa hyvän kuvan siitäkin, millaisia toimintavälineitä on saatavilla. Mukana ovat SOLIA, Malike, Liikuntakeskus Pajulahti, Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Oulun, Turun ja Jyväskylän kaupungit.

Lainaaminen ja vuokraaminen on tehokasta välineiden käyttöä. Jotkin perheet varaavat esimerkiksi Malikesta jokakesäiselle pyöräilyreissulleen tandempyörän jo hyvissä ajoin edellisen reissun jälkeen eikä omaa pyörää hankita ollenkaan.
Haluaisinkin kannustaa kuntien liikuntatoimia, vammaispalveluja, apuvälinelainaamoja, koulutoimia ja urheiluseuroja hankkimaan yhteistyössä kalliita harrastusvälineitä kuntalaisten yhteiskäyttöön. Esimerkiksi laskettelukelkkaa ei välttämättä tarvitse kuin viikon talvessa. Muutamat laskettelukeskukset vuokraavat niitä, mutta eivät kaikki. Jos kunnalla olisi oma lainakelkka, se ehtisi olla käytössä useammalla käyttäjällä. Samoin tandempolkupyörät voisivat kesäisin ilahduttaa useammankin asumisyksikön asukkaita.

Kaikki välineet eivät kuitenkaan ole sellaisia, että ne soveltuvat yhteiskäyttöön. Esimerkiksi harrastuspyörätuolit rakennetaan yleensä käyttäjän tarpeisiin ja mittoihin sopivaksi, joten lainatuoli ei mahdollista täysipainoista harrastamista.
Yksityishenkilö voi hakea määrärahasidonnaista tukea kalliin, yksilöllisen harrastusvälineen hankintaan kunnan vammaispalvelusta, kun sitä tarvitaan vamman vuoksi välttämättömänä harrastamisen välineenä. Kannattaa hakea! Monia välttämättömiä liikuntavälineitä, kuten apuvälinepyöriä, on saatavissa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä.
Tukilinja tukee erityisvälineiden ohella myös tavanomaisten liikuntavälineiden hankintaa ja harrastuskuluja, kun toimintarajoite ei estä niiden käyttöä.
Uusi harrastus on usein helpointa ja hauskinta aloittaa ohjatusti ryhmässä. Vau ry:n sivuilta vammaisurheilu.fi löydät kattavan listauksen tahoista, jotka järjestävät erityisliikuntaa, ja hakukoneen avulla löydät oman alueesi seurat. Sivuille voi myös ilmoittaa seuransa, jos se sieltä puuttuu.

Sara Liukkonen
Tukitoiminnan koordinaattori