Tukipointti

Piirroskuvassa läppäri lisänäytöllä

Asiantuntijan sana painaa

Tukipointissa kerromme Tukilinjan apurahatoiminnasta pintaa syvemmältä. Tällä kerralla aiheena on se, miten suuri rooli asiantuntijan suosituksella on apurahan hakemisessa – ja saamisessa.

Tukilinjan apurahahakemukseen tarvitaan hakijan tulotietojen ja lääkärinlausunnon lisäksi suositus hakijan tilanteen tuntevalta ammattihenkilöltä eli asiantuntijalta. Asiantuntijan suosituksesta tulee käydä ilmi, mihin käyttötarkoitukseen apurahaa haetaan, miten sen saaminen vaikuttaa hakijan toimintakykyyn ja voiko asiantuntija suositella haettavaa apurahakohdetta hakijalle.

Suosituksella me apurahojen käsittelijät ja päätöksen tekevä Tukilinjafoorumi haluamme varmistaa, että haettu väline tai palvelu on hakijan kannalta oikea-aikainen ja tukee hänen toimintakykyään ja toimintamahdollisuuksiaan mahdollisimman hyvin. Näin saamme myös tukivaramme mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön!

Tämän vuoksi toivomme, että suosittelija ottaa lausunnossaan tarkasti kantaa siihen, millaista välinettä tai palvelua hän suosittelee sen sijaan, että kirjoittaisi yleisesti suosittelevansa hakijalle apurahaa.

Joskus saattaa nimittäin käydä niinkin, että hakijan ja asiantuntijan näkemykset siitä, mikä hyödyttäisi hakijaa eniten, eivät ole täysin samat.

Tukilinjan apurahan hakijat pyytävät suositusta usein joko sosiaali- ja terveydenhuollon tai opetusalan edustajilta. Tiedämme näiden ammattiryhmien olevan jo valmiiksi työssään kuormitettuja, joten tarjoamme tässä jouhevan käsittelyn mahdollistavan lyhyen toivelistan siitä, mitä asioita toivomme suosituksen sisältävän:

– Kerro, mikä on ammatillinen suhteesi apurahan hakijaan. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voit mainita myös hakijan diagnoosit ja kuvauksen hänen toimintakyvystään, jolloin erillistä lääkärinlausuntoa ei hakemukseen tarvita.

– Kerro konkreettisesti, millaista tukea suosittelet hakijalle ja miksi. Jos hakijalle esimerkiksi toivotaan apurahaa tietokoneeseen, jota hän tarvitsee pelaamisharrastukseen, kannattaa kuvailla tarkemmin sitä, mitä ominaisuuksia laitteelta toivotaan. Esimerkiksi näin: ”Hakija striimaa pelaamistaan nettiin, joten tietokoneen on oltava riittävän tehokas.” Tämä kertoo meille paljon enemmän kuin luonnehdinta: ”Tietokone aktiiviseen elämään ja peliharrastukseen”.

Asiantuntijan hyvin perusteltu ja tarkka suositus takaa hakijalle oikeanlaisen tuen ja voi parhaassa tapauksessa myös korottaa myönnetyn apurahan määrää.

– Muistathan aina kirjata suositukseen myös seuraavat käytännön tiedot: päiväys ja allekirjoitus, yhteystiedot, ammattinimikkeesi ja organisaatiosi nimi.

– Toimitathan sähköisen suosituksen meille kuvamuodossa (PDF- tai kuvatiedosto).

Jos suosituksesta puuttuu jokin yllä mainittu tieto, käsittelijän on oltava suosittelijaan yhteydessä, varmistettava suosituksen oikeellisuus ja selvitettävä muut tarvittavat tiedot. Tämä hidastaa paitsi kyseisen hakijan, myös muiden hakijoiden hakemusprosessia.

Kun asiantuntijan suositus on asianmukainen ja tarkka, voimme yhdessä tarjota apurahaa tarvitseville mahdollisuuden juuri heidän toivomaansa toimintaan – ja vielä mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti!

 

Saija Huurinainen

Tukikoordinaattori