Tukipointti

Toivomme lisää palautetta

Milloin olet viimeksi saanut tai antanut palautetta? Ja kun annoit palautetta, oliko se luonteeltaan positiivista vai kenties rakentavaa?
Niinpä, liian usein tulee annettua palautetta silloin, kun jokin ei mennyt aivan toivotunlaisesti ja tällöin saattaa myös palaute tulla annettua ei-niin-rakentavassa muodossa. Itse ainakin huomaan syyllistyväni tähän varsinkin tilanteissa, joissa on vaikea huomata, että asioita voi tehdä hyvinkin erilaisin tavoin ja päästä siitä huolimatta toivottuun loppuratkaisuun – tai kenties loppuratkaisuun, joka onkin jollain tavalla uusi ja mahdollisesti jopa innovatiivinen!

Me tukitoiminnassa työskentelevät toivomme saavamme runsaasti palautetta toiminnastamme voidaksemme tietää, mikä siinä teidän mielestänne toimii – ja mikä mahdollisesti aiheuttaa harmaita hiuksia!
Palautteen avulla voimme kehittää toimintaamme siten, että se palvelee paremmin sekä tuen hakijoita, heidän asianhoitajiaan että vaikkapa niitä ammattilaisia, jotka eri tavoin verkostoituvat Tukilinjan tukityöhön.

Keräämme saapuneet asiakaspalautteet yhteen teemoittain, jotta voimme yhdessä reagoida siihen. Apurahojemme parissa työskentelee erilaisin tuntimäärin ja roolein neljä työntekijää. Jos saatu palaute jää vain yhden vastaanottajan päähän, saattaa moni tärkeä asia jäädä huomioimatta.
Viimeisin asia, jota olemme palautteen ansiosta lähteneet työstämään, on sähköinen apurahan hakulomake. Sen täyttäminen on saamamme palautteen mukaan ollut haastavaa ruudunlukuohjelmaa hyväksikäyttäen. Nyt lomakkeen saavutettavuuden parantaminen on työn alla.

Jos siis jokin asia hakemisesi aikana mietityttää tai tuntuu vaikeaselkoiselta, ethän epäröi antaa meille palautetta. Odotamme sitä innolla!
Tietenkin saa antaa myös myönteistä palautetta – jokainen kirje tuen myönteisestä vaikutuksesta lämmittää meitä valtavasti.
Ja mitä tulee siihen alussa mainitsemaani palautteen antamisen laatuun, tein jo itselleni lupauksen: yhtä rakentavaa palautetta kohden yritän antaa vähintään kaksi positiivista palautetta.
Tekisitkö sinäkin vastaavan lupauksen?

Saija Huurinainen
Tukikoordinaattori