Yhdessä homma hoituu

Iris Tenhunen

Pääkirjoitus on julkaistu Tukilinja-lehdessä 5/2021

Suomessa panostetaan ensimmäistä kertaa sotien jälkeen vammaisten ja osatyökykyisten työllistymiseen. Silloin haluttiin saada sotainvalidit töihin, nyt kipuillaan vinoutuneen huoltosuhteen seurauksista. Kaikki kelpaavat pian työmarkkinoille.

Työllistämiskeinoissa se tarkoittaa pohjoismaiselle linjalle siirtymistä. Ruotsista otettiin Samhall-malli, jossa vaikeimmin työllistettäville räätälöidään työpaikat henkilökohtaisella ohjauksella ja hyödyntämällä etenkin julkisia työpaikkoja. Se tarkoittaa toivottavasti myös Tanskasta tuttua aktiivista tapaamisotetta kaikkiin työnhakijoihin. Työttömyys on ihmiselle kriisi, ja sen keskellä oleva saa ystävällisestä ohjauksesta ja neuvonnasta tukea myös tunnetasolla selviämiseen. Tuki lujittaa uskoa ja yhdessä keskustellen paras polku löytyy varmemmin. Tästä menetelmästä kertoo artikkelimme Helsingin tuetusta työllistämisestä (s. 18).

Totuus on kuitenkin se, että työllistämme edelleen passiivisesti. Tanskassa tuettua työllistämistä ja kuntoutusta tarjotaan 3,2 prosentille työvoimasta, Ruotsissa yli 1,1 prosentille, Norjassa 0,5 prosentille ja Suomessa 0,4 prosentille. Olemme hännänhuippuja ja siksi kulutamme kaksi kolmasosaa työllistämispanostuksestamme passiiviturvan maksamiseen. Hyvä, että suuntaa ollaan muuttamassa ja nähdään henkilökohtaisen ohjauksen suuri merkitys.

Vain pääkaupunkiseudulla tuettua työllistämistä tarjotaan tällä hetkellä runsaasti, mutta täälläkin tarve ylittää tarjonnan. Olisiko nyt aika koko Suomessa panostaa työvalmentajiin määrällisesti merkittävällä tavalla? Säästöä syntyisi työttömyyskorvausten puolelta.

Tässä lehdessä kerrotaan lisäksi korkeakoulujen saavutettavuuden työläästä kehittymisestä (s. 6-7), haastatellaan elokuvan Mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia tekijöitä ja kerrotaan kahdesta kilpaurheilijasta, jotka ovat saaneet Tukilinjalta tukea harrastukseensa. Yrittäjiä edustaa äänisuunnittelija Jorma Kaulanen, jolle Tukilinjan lahjoittama mikrofoni tuli juuri oikeaan aikaan.

Jatketaan toistemme tsemppaamista, kuten kolumnistimme Heidi Finnilä suosittelee. Hyvää syksyä!


Takaisin artikkelilistaukseen