Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan numero
RA/2020/811

Rahankeräysluvan myöntäjä ja myöntämisajankohta
Poliisihallitus, 2.7.2020

Rahankeräysluvan saaja
Tukilinja-säätiö sr, y-tunnus 2873756-5

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 1.10.2020 alkaen koko Suomessa, poislukien Ahvenanmaa.

Rahankeräysluvassa ilmoitetut rahankeräystilit:
FI70 5092 0920 3787 65 OKOYFIHH – Käytä tätä kun teet lahjoituksen.
FI13 5092 0920 4571 97 OKOYFIHH – Lahjoituslaskuissa käyttämämme tilinumero.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Keräysvaroja käytetään vammaisten ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja tasavertaisten toimintamahdollisuuksien
edistämiseen. Kerätyt varat jaetaan apurahoina tähän ryhmään kuuluville yksityishenkilöille ja heitä edustaville yhteisöille.

Sovelletut oikeusohjeet
Rahankeräyslaki (863/2019)
Sisäministeriön asetus rahankeräyksistä (68/2020)

Vuosi-ilmoitukset
Rahankeräysluvan haltijan on annettava Poliisihallitukselle vuosittain kuuden kuukauden kuluessa kunkin tilikauden päättymisestä rahankeräyksen valvontaa ja rahankeräystietojen julkaisemista varten vuosi-ilmoitus.

Tukilinja-säätiön keräyslupa