Vuoden Toimija -apurahojen saajat

Vuoden Toimija -apurahan saaneet yhteisöt:

2023

HELride Collective – ADHD skeittikoulut ja -leirit – 5 000 euroa

Apuraha adhd-oireisille lapsille ja nuorille järjestettävien skeittikoulujen ja -leirien kuluihin. Skeittaus on parhaimmillaan äärimmäisen hyvä laji lapsille ja nuorille, joilla on tarkkaavuuden häiriöitä, kun toiminta on hyvin omaehtoista ja keskittymistä vaativat tilanteet vaihtuvat nopeasti. Skeittaus vahvistaa sinnikkyyttä, itseluottamusta ja tarjoaa lämminhenkisen yhteisön, jotka luovat tärkeän pohjan elämään. HELride Collectiven ADHD skeittikoulun ja -leirien tavoitteena on, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus osallistua skeittauksen pariin.

Yhdistyksen ADHD skeittikoulussa ja -leireillä on yksi koulutettu ohjaaja kolmea osallistujaa kohden, jotta toiminnassa voidaan varmistaa lasten ja nuorten riittävän lempeä kohtaaminen sekä mahdollistaa aikainen puuttuminen tarvittaessa. Ohjaajaresurssien vuoksi, näiden ryhmien toiminta on kalliimpaa, kuin tavalliset skeittikoulut ja -leirit. Toimintaan osallistuvien vähävaraisten lasten ja nuorten perheillä on myös mahdollisuus saada harrastuksen maksuihin alennusta.

 

Autismiyhdistys PAUT Nuoret Aktivistit -vaikuttamisryhmä – 3 000 euroa

Apuraha vaikuttajaryhmän nuorten toimintaan osallistumisesta aiheutuviin kuluihin. Ryhmä on syntynyt autismiyhdistyksen nuorten jäsenten tarpeesta vaikuttaa autismikirjoon ja muihin neurovähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten yhdenvertaisen elämän edistämiseksi. Nuoret Aktivistit -toiminnan tavoitteena on neurovähemmistön yhdenvertaisuus kouluissa, harrastuksissa ja kaikkialla yhteiskunnassa. Toiminta kaventaa myös hyvinvointieroja neurovähemmistön nuorten ja muiden nuorten välillä.

Ryhmä järjestää mm. työpajoja neurovähemmistöön kuuluville nuorille, kokemusasiantuntijaluentoja, mielenilmauksia sekä lisää neurovähemmistötietoisuutta muun muassa omilla somekanavillaan. Toiminnan ohjausryhmässä on mukana kuusi 11–26-vuotiasta nuorta, ja toiminta painottuu tällä hetkellä Uudellemaalle, mutta tarkoituksena on laajentaa toimintaa valtakunnallisesti.

 

Suomen Vammaisjalkapallo ry – 2 000 euroa

Apuraha ympäri Suomea järjestettävien lasten ja nuorten CP-jalkapallotapahtumien kuluihin. Tavoitteena on erityisesti tytöille ja naisille suunnattujen CP-jalkapallotapahtumien järjestämisessä entistä useampien tyttöjen ja naisten innostamiseksi lajin ja harrastamisen pariin. Suomesta puuttuu vielä kokonaan naisten CP-jalkapallomaajoukkue, ja tähtäimessä on löytää uusia harrastajia lajin pariin ja sitä kautta päästä kilpailemaan myös maajoukkuetasolla.

 

2022

Omassa Kuplassa Podcast – 1 000 euroa

Apuraha Sofia Ruokasen ja Sonja Niskasen Omassa Kuplassa -podcastin kuluihin, kuten studiovuokriin ja äänenlaadun parantamiseen. Vuonna 2020 aloitettu podcast kertoo vammaisperheiden elämästä – siitä, millaista on tulla äidiksi ja olla äiti vaikeasti vammaiselle lapselle.

Podcast antaa äänen tekijöiden omakohtaiselle, toisinaan hyvinkin haastavalle arjelle. Ohjelmassa vierailee myös muita samassa elämäntilanteessa eläviä, joten podcastin kautta on mahdollista saada tietoa monenlaisista asioista, jotka koskettavat vammaisperheiden elämää.

Omassa kuplassa -podcastiin on tehty Spotify-alustalle jo yli kolmekymmentä jaksoa, joita on kuunneltu yli 70 000 kertaa. Instagramissa sillä on yli 2200 seuraajaa. Podcast on saanut kiittävää palautetta ja se koetaan vammaisperheiden keskuudessa tärkeänä viestintäkanavana.

 

Suomen Autismikirjon Yhdistys ry – 3 000 euroa

Apuraha mentorointimallin kehittämiseen valtakunnalliselle autismiyhdistykselle. Tavoitteena on suunnitella sarja työpajoja, joissa kartoitetaan mahdollisuuksia tukea autisminkirjoon kuuluvia nuoria muun muassa mentorointisuhteiden käynnistämisellä, harjoittelujaksoilla ja muilla konkreettisilla, yksilöllisillä tukimalleilla. Työpajoissa on tarkoitus esimerkiksi keskustella keinoista, joilla autismikirjon nuoret aikuiset ovat pystyneet etenemään elämässään, ja käydä läpi haasteita, joita he ovat kohdanneet.

Vetäjiksi on tarkoitus kutsua itsekin autismikirjoon kuuluvia nuoria aikuisia, joilla on onnistumisen kokemuksia työelämässä tai opinnoissa, sekä asiantuntijoita, joilla on osaamista tämän kohderyhmän työllistämisestä.

 

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma – 5 000 euroa

Apuraha Ukrainasta sotaa paenneiden vammaisten ihmisten ja heidän perheidensä vertaisryhmätoiminnan ja tukitoimintojen kuluihin. Tarvetta on esimerkiksi Ukrainasta paenneiden henkilöiden uintiryhmälle ja perheleirille. Hilma tarjoaa vammaisille maahanmuuttajille myös neuvontapalveluita, jotka liittyvät suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumiseen, kuten terveydenhuoltoon, vammaispalveluihin ja kuntoutukseen. Vertaisryhmätoiminnalle ja neuvonnalle on nyt entistä suurempi tarve.

 

2021

Hyppy ry, 5 000 euroa

Apuraha kehitysvammaisten harrastajateatteritoiminnan kehittämisen kuluihin. Apurahalla hankitaan koulutusta esiintyjille ja ohjaajille sekä tuetaan Hyppy 2022 -päätapahtuman järjestämistä.

 

Näin kirjoitat vammaisuudesta -hanke, 3 000 euroa

Apuraha toimittajille suunnatun oppaan kirjoitus- ja taittokustannuksiin. Näin kirjoitat vammaisuudesta -oppaan tarkoituksena on kiinnittää huomiota ja tarjota näkökulmia vammaisuudesta ja vammaisista ihmisistä kertomiseen tiedotusvälineissä. Näin voidaan konkreettisesti vaikuttaa vammaisia syrjiviin asenteisiin ja käytäntöihin mediassa ja arjessa. Opas julkaistaan sähköisessä muodossa. Työryhmään kuuluu vammaisia media-alan ammattilaisia.

 

Ikioma-toiminta, 1 000 euroa

Apuraha näkö- ja monivammaisten lasten kosketeltavien IKIOMA-ensikirjojen materiaaleihin. Hankkeessa kirjoja valmistetaan vapaaehtoistyönä.

 

2020

Selkeästi meille – hanke, 5000 euroa

Apuraha hankkeelle, jossa arvioidaan verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta ja edistetään kehitysvammaisten ihmisten valmiuksia toimia kansalaisvaikuttajina. apuraha on suunnattu sekä hankkeeseen osallistuvien kehitysvammaisten henkilöiden tekemän saavutettavuusarvioinnin palkkioihin että kognitiivisesta saavutettavuudesta tehtävään tiedottamiseen.

 

Väylä ry, 5000 euroa

Apuraha vuonna 2016 perustetulle yhdistykselle, joka työllistää kaksi kehitysvammaista henkilöä ompelu-, kokoonpano- ja pakkaustöihin yleisten työehtosopimusten mukaisesti. Toimintaa on epidemiaoloissa pystytty luovasti kehittämään. Yhdistys on vuoden 2020 aikana perustanut tuotteilleen verkkokaupan, ja apuraha on tarkoitettu verkkokaupan ja viestinnän kehittämiseen.

 

Puhevammaisten vertaistukiyhdistys Puhva, 5000 euroa

Apuraha syksyllä 2020 perustetulle yhdistykselle, jonka tavoitteena on tarjota vertaistukea epäselvästi puhuville tai erilaista kommunikointitapaa käyttäville ihmisille ja levittää tietoisuutta puhevammaisuudesta. Tällainen yhdistys on Suomesta puuttunut.  Apurahan avulla voidaan järjestää koulutusta vertaistukiohjaajille ja perustaa tukiryhmiä eri puolille maata.

 

Illon VPK / Special Rescue -toiminta, 2000 euroa

Apuraha erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden vapaapalokuntatoiminnan kuluihin. Illossa toimiva VPK-osasto järjestää yhdessä paikallisen kansalaisopiston kanssa kurssimuotoista harrastustoimintaa, jossa opitaan arjen turvallisuuteen, ensiapuun ja soveltavaan vapaapalokuntatoimintaan liittyviä taitoja. Toiminta on Suomessa ja laajemminkin uraauurtavaa.

 

Ikurin vire / Tornadot 1000 euroa

Apuraha tamperelaiselle urheiluseuralle harrastusvälineiden hankintaan. Seuran kaikissa joukkueissa ja kerhoissa on mukana lapsia, joilla on neuropsykiatrisia oireita. Apurahan tarkoituksena on tarjota heille  mahdollisuus harrastaa liikuntaa monilajisesti ja vähentää perheiden harrastuskustannuksia.

 

 

2019

Suomen Vammaisyrittäjät ry, 10 000 euroa
Apuraha koulutus-, verkostoitumis- ja markkinointikuluihin keväällä 2019 perustetulle vammaisten yrittäjien valtakunnalliselle yhdistykselle. Yhdistyksen tavoitteena on tukea vammaisia yrittäjiä ja parantaa heidän toimintamahdollisuuksiaan ja liiketoimintansa edellytyksiä. Se osallistuu myös Suomen Yrittäjien tapahtumiin ja pyrkii sitä kautta edistämään jäsenistönsä näkyvyyttä ja verkostoitumista.

Ateljee Eivor, 4 000 euroa
Apuraha vuokra- ja tarvikekuluihin vuonna 2018 perustetulle yhdistykselle, joka järjestää tuettua taidetoimintaa Porvoon Taidetehtaalla samoissa tiloissa ammattitaiteilijoiden kanssa. Pienryhmätyöskentelyssä jokainen osallistuja saa yksilöllisen ohjauksen omaan luovaan työhönsä. Erityistä tukea tarvitsevien taiteen tekijöiden opettajana ja mentorina toimii kaksi kuvataiteen ammattilaista. Ateljee Eivor sai toiminnastaan viime vuonna Kaarisilta ry:n Biennale-palkinnon.

Tapanilan Erä Karate ry, 1 000 euroa
Apuraha soveltavan karatetoiminnan kuluihin seuralle, joka on ensimmäisenä Suomessa aloittanut soveltavan karaten harrastusryhmät. Toiminnan käynnistämiseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki vuosille 2018–19. Sen päättyessä seura pyrkii jatkamaan ryhmien toimintaa, vaikka harjoitusmaksut eivät kata toiminnan kuluja. Tavoitteena on silti pitää harjoitusmaksu matalana, jotta toimintaan voisivat osallistua kaikki halukkaat.

 

2018

Loukko ry, 7 000 euroa
Apuraha vuonna 2017 perustetulle yhdistykselle omien toimitilojen hankintaan. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa esteetöntä ja turvallisen tilan periaatteita noudattavaa kulttuuri- ja taidetoimintaa kaikenlaisille, myös valtavirtaan kuulumattomille nuorille. Toimintaa ja tapahtumia on järjestetty Helsingin Suvilahdessa Oranssi ry:n tiloissa, mutta osallistujamäärien kasvaessa on ajankohtaista löytää omat tilat. Uraauurtava nuorisotoiminta on suunnattu inklusiivisesti kaikille nuorisoryhmille.

Aula-työkoti / Vertaistaiteilijat-hanke, 5 000 euroa
Apuraha kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden palkkioihin residenssijakson ajalta. Taiteilijat työskentelevät Tilapäisessä julkisen taiteen taiteilijaresidenssissä Helsingin Sanomatalossa joulukuussa 2019 yhdessä muiden nykytaiteilijoiden kanssa. Apurahalla maksetaan palkkioita myös Vertaistaiteilijat-hankkeen erityistä tukea tarvitseville vertaisohjaajille. He ohjaavat taidetyöskentelyä esimerkiksi museoissa, hoitolaitoksissa, kansalaisopistoissa ja vapaa-ajan kerhoissa.

Suomen Partiolaiset – 100 uutta tapaa tehdä partiota, 4 000 euroa
Apuraha vammaisille lapsille ja nuorille suunnattujen harrastusvälineiden hankintaan partiolaisten välinelainaamoon. Projektissa on innovatiivisella ja osallistavalla otteella kehitelty uusia tapoja osallistua partiotoimintaan perinteisten tapojen rinnalle. Yksi vähän harrastavien lasten ryhmistä, joille toiminta ja välinelainaamon palvelut suunnataan, ovat vammaiset lapset ja nuoret.

Daatso Oy/ Pertin Valinta, 2 000 euroa
Apuraha välinehankintoihin yritykselle, jonka tarkoituksena on löytää uusia työllistämisen malleja kehitysvammaisille ja muille osatyökykyisille henkilöille kulttuurin- ja taiteen alalla. Lyhty ry:n piirissä syntynyt Pertin Valinta tarjoaa freelance-taiteilijoiden ja esiintyjien tueksi manageri- ja välityspalvelua. Pertin Valinnan Sekotavarakaupassa Helsingissä on myynnissä outsider-taidetta ja -käsitöitä. Kaupan yhteydessä toimii myös galleria. Yhteisö tekee laajaa yhteistyötä sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Joensuun Parafestyhdistys ry, 2 000 euroa
Apuraha 9. kertaa Joensuussa järjestettävän, esteettömän ja maksuttoman Parafest-festivaalin kuluihin. Kolmipäiväinen festivaali kerää vuosittain tuhansia kävijöitä Joensuun Taidemuseon pihapiiriin ja sen ympäristöön. Festivaali tarjoaa vammaisille taiteilijoille ympäri Suomen mahdollisuuden tuoda teoksensa yleisön nähtäväksi ja kuultavaksi. Esillä on taiteilijoita musiikin, tanssin, teatterin ja kuvataiteen piiristä.

 

2017

Omenasiepparit, Helsinki, 7 000 euroa
Apuraha yhteiskunnallisen yritystoiminnan kriteerit täyttävälle, toimintamalliltaan uraauurtavalle yritykselle, joka työllistää toimintarajoitteisia henkilöitä palkkatyöhön omenankeräykseen. Omenat saadaan yksityisiltä lahjoittajilta, joilla on omenoita yli oman tarpeen. Omenoista puristettua mehua myydään Omenasiepparit-tuotemerkillä. Ensimmäisenä vuonna yritys työllisti 10 toimintarajoitteista henkilöä kausiluonteisesti. Tavoitteena on kasvattaa toiminta ympärivuotiseksi ja laajentaa toimialuetta. Apuraha on tarkoitettu edistämään työntekijöiden liikkumista keräilykohteiden välillä.

Setlementti Tampere ry, NEO – OmaPolku, Mediastudio, Tampere, 7 000 euroa
Apuraha syksyllä 2015 toimintansa aloittaneelle Mediastudiolle, joka tarjoaa media-alan oppimisympäristön ja työharjoittelupaikan osatyökykyisille henkilöille. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on se, että studion toimintaan osallistuvat henkilöt perustaisivat tuetun osuuskunnan, jonka kautta he voisivat työllistyä media-alan töihin. Apuraha on tarkoitettu toiminnan kehittämisessä tarvittaviin laitehankintoihin.

Myö Hostel, Helsinki, 4 000 euroa
Apuraha kehitysvammaisia henkilöitä palkkatyöhön työllistävälle ja heille työharjoittelupaikkoja tarjoavalle hostellille, joka aloitti toimintansa syksyllä 2017. Tällä hetkellä se työllistää kolme toimintarajoitteista työntekijää palkkatuettuun työsuhteeseen. Tarkoituksena on palkata heitä lisää, kun toiminta laajenee.
Hostellille haetaan yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä Suomalaisen Työn Liitolta heti, kun se on toiminut merkin saamiseen vaadittavan ajan. Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Apuraha on tarkoitettu hostellin toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen.

Palmuasema, Helsinki, 2 000 euroa
Apuraha esteettömistä matkakohteista kertovalle blogisivusto Palmuasemalle.
Sanna Kalmari on koonnut kattavaa ja asiantuntevaa tietoa esteettömästä matkailusta blogisivusto Palmuasemaan, jossa hän kertoo omista matkakokemuksistaan maailmalla ja Suomessa. Kalmari käyttää itse sähköpyörätuolia ja työskentelee matkailualalla. Hän tarjoaa omalla toiminimellään myös esteettömän matkailun luentopalveluja vammaisalan yhdistyksille sekä konsultointia ja kohdetestauksia yrityksille. Apuraha on tarkoitettu kaikille avointen luentotilaisuuksien järjestämiseen sekä uusien matkakohteiden esteettömyyskartoituksiin.

2016

Hyvän Mielen pelit ry, Helsinki, 10 000 euroa
Vuonna 2015 perustettu mielenterveysyhdistys tarjoaa mielenterveyskuntoutujille innostavaa ja luovaa, työhön valmentavaa toimintaa tietokone- ja mobiilipelikehityksen parissa. Apuraha on tarkoitettu yhdistyksen toiminnassa mukana olevien kuntoutujien kouluttamiseen, ohjaamiseen sekä työtoiminnan järjestämisessä tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen hankintaan.

Taiteen Sulattamo ry, Helsinki, 8 000 euroa
Taiteen Sulattamo on mielenterveysalan ammattilaisten, mielenterveystoipujien ja ammattitaiteilijoiden perustama taideyhdistys, joka ehkäisee syrjäytymistä kuntouttavalla, yhteisöllisellä taidetoiminnalla. Siinä kuntoutujille tarjotaan arvostettu ja vastuullinen rooli osana esiintyvää taideyhteisöä. Yhdistys on tuottanut ammattimaisella otteella jo useita teatteriesityksiä, joita on esitetty teattereissa ympäri Suomea. Apuraha on tarkoitettu osa-aikaisen, tuotannollisen työntekijän palkkakustannuksiin toiminnan vakiinnuttamiseksi.

MEKA TV, Pori, 8 000 euroa
Meka TV on tehnyt uraauurtavaa yhteisömediatyötä Satakunnan alueella kehitys- ja liikuntavammaisten parissa jo 25 vuoden ajan. Se tarjoaa elokuvakursseja erityisryhmille, Mediaa kaikille -kursseja kansalaisopistoissa sekä valmistaa videoita tilauksesta yhteisöille ja yrityksille. Tulevana vuonna Meka TV vastaa esimerkiksi Myötätuulen viestin tallentamisesta. Apuraha on tarkoitettu laitekannan uusimiseen.

Väylä ry, Espoo, 8 000 euroa
Apuraha vuonna 2016 perustetulle yhdistykselle, joka tarjoaa kohtuuhintaista siivous- ja kotiapua Espoossa. Yhdistys palkkaa haastavasti työllistyviä henkilöitä yleisten työehtosopimusten mukaisiin työsuhteisiin. Tällä hetkellä yhdistys työllistää kaksi työntekijää palkkatuettuun työsuhteeseen, ja lisää on tulossa mukaan toimintaan. Apuraha on tarkoitettu siivoustyössä tarvittavien välineiden hankintaan sekä osa-aikaisen työntekijän palkkakustannuksiin toiminnan vakiinnuttamiseksi.

NoSe ry, Kuusamo, 6 000 euroa
Lappilaisten nuorten perustama mielenterveysseura pyrkii edistämään paikallisten nuorten hyvinvointia ylläpitämällä yhteistä kokoontumispaikkaa ja kaikille avointa nuorisokahvilaa Kuusamossa. Apuraha on tarkoitettu toiminnan kulujen kattamiseksi vuoden ajan ennen vakituisen rahoituksen löytymistä.

Team ROVOP, Lohja, 2 000 euroa
Kahden vammaisurheilijan perustama toimintakaksikko järjestää pyörätuolin käytön ohjaus- ja kokeilutilaisuuksia sekä temppurata-tapahtumia asennekasvatuksen hengessä. Se levittää myös aktiivisesti ”Rajoitteet ovat vain omassa päässä – ROVOP” -sanomaansa eri medioissa, kuten Facebookissa. Viestinä on rohkea suhtautuminen vammoihin ja elämän vastoinkäymisiin. Apuraha on tarkoitettu vaikuttamistyön edistämiseen.

2015

Salon Vaijerit ry, Salo, 20 000 euroa
Musiikkiyhdistys Salon Vaijerit tarjoaa kehitysvammaisille työharjoittelumahdollisuuksia kahvilassa ja omassa paikallisradiossaan Vaijeriradiossa. Syksyllä 2015 yhdistys perusti Ihme ja Kumma -kahvilan, jossa kehitysvammaiset nuoret työskentelevät avotyössä. Heitä tuetaan myös löytämään työharjoittelu- ja työpaikkoja. Apurahalla turvataan vammaistoiminnan vakiinnuttaminen osana yhdistyksen toimintaa.

Malike, 13 000 euroa
Ulkoilun apuvälineitä vuokraava Malike-keskus palvelee vaikeavammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat osallistumiseen ja liikkumiseen toisen ihmisen tukea ja sovelletun toimintavälineen. Apurahalla voidaan uusia käytössä kuluneita, uusintatarpeessa olevia välineitä. Malike-keskukset palvelevat eri puolilla Suomea ja toiminnasta vastaa Kehitysvammaisten tukiliitto.

Jännärijoutsenet, 11 000 euroa
Jännärijoutsenet on näkövammaisten kuunnelmaryhmä, joka on perustettu vuonna 2005. Harrastajanäyttelijöiden voimin mutta ammattimaisin tavoittein tehdyt kuunnelmat julkaistaan netissä ja lahjoitetaan myös Celia-kirjaston kokoelmiin. Apurahalla on tarkoitus kattaa seuraavan jännityskuunnelmasarjan toteutus.

Salamarock, 10 000 euroa
Kolmen kehitysyhteistyötä tekevän kansalaisjärjestön järjestämällä Salamarock-konsertilla kerätään toista kertaa rahaa uudentyyppiseen kehitysyhteistyöhön, jossa kehitysvammaiset ovat itse mukana aktiivisina toimijoina varojenkerääjinä ja kehittämässä vammaistyötä Tansaniassa. Apuraha on tarkoitus käyttää kehitysyhteistyöhön, jonka julkinen tuki on vähentynyt.

Vekkari-toiminta, 10 000 euroa
Vekkari-toiminta tukee kehitysvammaisia ihmisiä ryhtymään itse vapaaehtoistyöntekijöiksi esimerkiksi konsertteihin ja urheilutapahtumiin. Taustatukihenkilöä tarvitaan osallistumisen käytännön toteuttamisessa, kuten liikkumisessa ja aikataulujen hahmottamisessa. Toimintaa on pilotoitu ja se on muuttumassa vakinaiseksi. Apuraha mahdollistaa toiminnan laajentamisen koko pääkaupunkiseudulle.

Tampereen Vihuri, 10 000 euroa
Tampereen Vihuri on melontaseura, joka on alkanut tarjota soveltavaa melontaa yhteistyössä Pirkanmaan neuroyhdistyksen kanssa. Apuraha on tarkoitettu toimintarajoitteisille harrastajille soveltuvan melontakaluston hankintaan toiminnan vakinaistamiseksi.

Erilaisten oppijoiden liiton Apuvälinekeskus, Helsinki, 10 000 euroa
Apuvälinekeskus tarjoaa asiakasohjausta oppimisen apuvälineistä, joista merkittävä osa on tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia. Se järjestää koulutusta, tiedottaa apuvälineistä sekä tuottaa aiheeseen liittyviä julkaisuja. Apuraha on tarkoitettu matalan kynnyksen asiakasohjauksen työpisteeseen kokeilukäytössä tarvittavien tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien hankintaan.

IPI Kulmakuppilan kehitysvammaiset työntekijät, 3000 euroa
Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry järjestää Helsingin keskustassa sijaitsevassa kahvilassa IPI Kulmakuppilassa työtoimintaa Lyhdyn toiminnassa mukana oleville kehitysvammaisille. Kahvilan toiminta aloitettiin vuonna 2015. Tunnustusapuraha on tarkoitettu tukemaan kahvilassa työskentelevien kehitysvammaisten työhyvinvointia heidän itse päättämällään tavalla.