Tietoa Tukilinjasta

Tukea ja vaikuttamista

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki (VKTT) ry tukee toimintarajoitteisten ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan sekä julkaisemalla tavoitteitaan tukevaa erityisaikakauslehti Tukilinjaa että myöntämällä taloudellista tukea. Tuki jaetaan VKTT ry:n vuonna 2017 perustaman Tukilinja-säätiön kautta.

Säätiön jakamia Tukilinja-apurahoja voivat hakea kaikki pitkäaikaisesti toimintarajoitteiset henkilöt ja heitä edustavat yhteisöt, diagnoosista riippumatta. Osa tuesta jaetaan yhteistyössä muiden vammaisalan toimijoiden kanssa.

10,8 miljoonaa euroa jaettu apurahoina 1996-2019
59 600 euroa apurahoja kuukausittain (2019)
Tukilinja Tietoa ja tukea vuodesta 1996

Tavoitteena työllistyminen

Miksi Tukilinja tukee juuri koulutusta ja työllistymistä?

Lähtökohdat vammaisten ihmisten työllistymiselle ovat sinänsä hyvät: Joka kolmannen vammaisen suomalaisen työkyky on erinomainen tai hyvä, ja yli puolella se on vähintään kohtalainen. Työnhakijaksi ilmoittautuminen on viime vuosina ollut mahdollista myös työkyvyttömyys- tai kansaneläkkeellä oleville. Jokainen hallitus liittää ohjelmaansa hankkeita, joilla pyritään osatyökykyisten parempaan työllistymiseen.

Silti vammaisten työllistymisaste ei ole parantunut: vain noin 17–20 prosenttia työikäisistä vammaisista ihmisistä on Suomessa palkkatyössä. Näin ei tarvitsisi olla. Esimerkiksi Tanskassa, Itävallassa, Saksassa ja Belgiassa työllistymisaste on noin 60 %. Pystymme kyllä samaan, jos haluamme!

Useimmat työikäiset vammaiset ihmiset haluaisivat tehdä työtä ainakin osa-aikaisesti. Tämä saattaa hämmästyttää niitä, jotka ovat tottuneet suomalaisen yhteiskunnan tapaan siirtää toimintarajoitteiset ihmiset elämään tulonsiirtojen varassa. He saattavat miettiä, miksi työelämään osallistuminen on niin tärkeää, jos muutenkin selviäisi.

Syitä on monia. Ne, jotka eivät ole työelämässä, elävät usein tuloilla, jotka ovat lähellä köyhyysrajaa tai sen alla. Palkkatyön turvaama elintaso tuo elämään laatua ja arvostusta, monia uusia mahdollisuuksia. Aktiivinen ja toiminnallinen elämä edistää tutkitusti myös terveyttä ja vähentää hoitokuluja. Palkka vähentää tulonsiirtojen tarvetta. Entistä laajempi työllistyminen hyödyttää siis koko yhteiskuntaa.

Panostamme Tukilinjassa koulutukseen, koska se on edelleen varmin tie työllistyä. Etenkin toimintarajoitteiselle työnhakijalle se on avainasemassa. Ylittääkseen kielteisten asenteiden kynnyksen hänen  on kyettävä vakuuttamaan rekrytoija kyvyistään. Tukilinja-lehden kautta pyrimme vaikuttamaan myös näihin asenteisiin.

Kaikki eivät kuntoutumisesta ja ammattikoulutuksesta huolimatta sijoitu palkkatyöhön. Silloin voi ratkaisuksi muodostua osa-aikainen kevytyrittäjyys. Moni kantaa kortensa kekoon myös toimimalla harrastusyhteisöissä, yhdistyksissä ja kolmannen sektorin tehtävissä. Myös niillä rakennetaan yhteiskuntaa ja hyvää mieltä.

Tukilinja-lehti vauhdittaa muutosta

Yhteiskunnallisen tasa-arvon esteinä ovat ennen kaikkea tietämättömyydestä johtuvat ennakkoluulot sekä työmarkkinoiden ja sosiaalisten tukijärjestelmien huono yhteensopivuus. Seuraamme Tukilinja-lehdessä yhteiskunnallista muutosta ja nostamme esiin vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kerromme myös vammaisalan uusista tuulista ja toimintamalleista. Lehden avulla pysyt kartalla!

Apurahojen muodossa annamme tarvittavan tuen niille, jotka haluavat elämässä eteenpäin. Lehdestä näet myös viimeisimmät apurahan saajat ja voit vakuuttua siitä, että tukesi menee perille.