Blogilinjalla: Maria

Avustaja asioiden äärellä

Laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista todetaan, että “Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee.” ( 3.4.1987/380,  8 c § ).

Vaikka olen kovin kiitollinen siitä, että avustaja on edes osittain käytössä, olen silti itse kokenut, että avuntarpeen määrittää kuitenkin käytännössä kunta. Ei sillä todellisella avun tarpeella käytännössä ole niin merkitystä. Toki laki puhuu vain välttämättömästä avun tarpeesta.

Se mikä ihmiselämässä on käytännössä täysin välttämättömyys, on tietysti melkolailla tulkinnanvarainen asia. Sekä se, kulkeeko käsitteet välttämättömyys ja inhimillisyys käsikädessä vai ei.

Ilman sukkia

Itse tarvitsisin ne kädet käytännössä ympäri vuorokauden, sillä, kyllä myös öisin olisi ja on päästävä ylös sekä pystyttävä suorittamaan jonkinlaisia toimintoja.. Ja kyllä, niitä sukkiakin pitäisi  pystyä vaihtamaan myös keskellä päivää…  jalkaan tulisi saada esimerkiksi talvella lisäksi villasukka.. ja sisälle tullessa taas ne sukat pois jalasta.

Nyt olen ratkaissut ongelman niin, että niitä sukkia ei pääasiassa ole jalassa ollenkaan – edes talvella. Eikä aina edes kenkiä – edes talvella, jos niitä ei omin voimin jalkaan satu saamaan.

Itselläni on myös vähennetty avustajatunteja jossain kohdassa noin puolella, vaikka toimintakykyni oli aiemmasta heikentynyt.  Pyytäessä lisätunteja mm. pukemisen avuksi, sain niitä hieman joka  kuukauteen lisää ja nyt avustajatuntimääräni on  50 tuntia kuukaudessa. 

Toisaalta en juuri uskalla alkaa pyytämään enempää apua esimerkiksi sukkien laittoon, koska varmaan sukkien pukemisapuna oleminenkin voidaan kieltää avustajalta.

Kotipalvelun yhteydenottoa odotellen…

Kesällähän olisi esimerkiksi ollut avuntarve  jalkatuen kahden pikalukon  kiinnittämistä varten. Fysioterapeutti ohjeisti jalkatuen käyttöön kantapään luupiikin hoidossa. Pyytäessä lisätunteja avustajalle  jalkatuen kiinnittämisen apuna toimimiseen, kerrottiin kuitenkin, että avustajan ei kuulu tehdä tällaisia toimenpiteitä ollenkaan.

Näiden kahden jalkatuen pikalukon kiinnitys kuuluisi kotipalvelun hoitajien työnkuvaan – ei henkilökohtaisen avustajan. Kotipalvelu kuulemma järjestää asian helposti. Olen nyt odottanut kotipalvelun luvattua takaisinsoittoa jo yli viisi kuukautta…  Sanomattakin selvää, että tästä hoitomuodosta sittemmin luovuttiin, koska ketään ei ollut kiinnittämässä tai irrottamassa sitä jalkatukea..

 

Avustajan työaika 

Henkilökohtaisen avustajan minimityöaika on kaksi tuntia, eli peruskoulumatikalla laskien voi päätellä, että minun ei tarvitse pukeutua kuin 25 päivänä kuukaudessa, jos en tarvitse avustajan apua käytännössä muuhun aikaa vievään toimintoon. Mikäli jonain päivänä avustajatunteja kuluisi enemmän kuin se kaksi tuntia, se on toisesta päivästä pois.

Avustajia saattaa joutua jonkin aikaa etsimään, että löytää henkilön, jolla on yksinkertaisesti varaa käydä vain parin tunnin työvuoroissa. Varaa siksi, että minimityöajan ollessa se kaksi tuntia, jää avustajalle usein alle 20 euroa työpäivästä nettona käteen…. mutta tästä summasta häneltä menee vielä työmatkakulut!

Hiemankaan bensasyöpömmällä autolla, pääset työkeikasta ehkä noin 10 euron todelliseen käteen jäävään liksaan. Avustajallehan ei  makseta minkäänlaisia kilometrikorvauksia työmatkoistaan.

Avustajien palkka putoaa

Satakunnan siirtyessä uuteen hyvinvointialueeseen, osoittaa hyvinvointialue avustajan työn arvostusta alentamalla avustajien palkkaa! Tätä ei toki kutsuta palkan alentamiseksi, vaan palkkojen yhtenäistämiseksi koko Satakunnan alueella.

Kuitenkin palkan pudotessa 70 senttiä tunnilta tuskin ainakaan lisätään avustajien työmotivaatiota, saati arvostuksen tuntua heidän raskaassa ja vastuullisessa työssään. 

Vakituisessa työsuhteessa olevien avustajien palkka ei putoa, mutta kaikki avustajat eivät työskentele vakituisissa työsuhteissa. Eli vaikka olisit vuosia keikkaillut säännöllisesti kuukausittain tai viikottain, putoaa nyt hyvinvointialueelle siirtymisen vuoksi palkka lähes 6 %!

Mikäli avustaja tekisi täyttä työaikaa, on palkanpudotus noin 1400 euron luokkaa vuositasolla.

Pisto sydämessä

Itse juuri hain omaan uimahalliharrastamiseen avustajaa ja ilmoituksessa kerroin palkan olevan 36,06 euroa kerralta. Vaikka palkan pudotus on “pieni”, onhan se silti noloa kertoa työhön tulevalle ihmiselle, että sori, sain juuri tiedon palkkojen yhtenäistämisestä ja palkkasi onkin vain 33,93 euroa päivästä – toivottavasti ei haittaa?!

Haittasi tai ei, ei luo kovin hyvää kuvaa työntantajasta, eli minusta uudelle työntekijälle!

Lakiuudistus

Vammaispalvelujen lainsäädäntö on nyt uusiutumassa. Uusitun lain oli alun perin tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2023, mutta eduskunta ei ollut kuitenkaan ehtinyt käsitellä  vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä (HE 191/2022) ( thl).

Alla suora lainaus Sosiaali- ja terveysministeriön sivulta:

Lähde: https://stm.fi/vammaispalvelulaki

 

Jään mielenkiinnolla ja osin jännityksellä odottamaan, mitä lakimuutos tuo tullessaan. Ehkä eniten sitä, miten määritellään yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä riittävä ja laadukas yksilöllinen palvelu.  Ne kun ovat myös niin kovin suhteellisia käsitteitä!

 

Lähteet:

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä… 380/1987 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

Vammaispalvelulaki – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Vammaispalvelulainsäädännön uudistus – THL