Uutiset ja tiedotteet

Uutiskirje 1/2021 – Tukilinjan vuosi 2020

Näin uuden vuoden alkuun on hyvä katsoa mennyttä. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koko maailmalle eikä se voinut olla vaikuttamatta myös Tukilinjan toimintaan. Tärkeimpänä uutena avauksena Tukilinja-säätiön toiminnassa oli tänä vuonna lahjoitusvarainhankinnan käynnistäminen. ”Tuen ja apurahojen tarve näyttää jatkuvasti kasvavan, joten päätimme ottaa rahankeräyksen osaksi varainhankintaamme” kertoo Tukilinja-säätiön puheenjohtaja Iris Tenhunen.

Koska keräys käynnistyi vasta loppuvuodesta, emme voi vielä esitellä keräyksen pidemmän aikavälin tuottoa. Voimme kuitenkin kertoa, mitä rahankeräyksen ja Tukilinja-lehden myynnin yhteistuotoilla saatiin aikaan. Vuoden 2020 aikana apurahoja jaettiin 855 kappaletta, joiden yhteenlaskettu euromäärä kipuaa yli 600 000 euroon (637 765,41 €). Keskimääräinen apurahan suuruus on siis 746 euroa.

Mihin tarkoitukseen apurahoja sitten myönnettiin? Kolmasosa kaikista myönnetyistä apurahoista myönnettiin koulutuksen tueksi ja toinen kolmasosa harrastamisen tukemiseen. Loput apurahoista myönnettiin vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden aktiiviseen elämään, työllistymiseen sekä kuntoutukseen.

Apurahan saajista lähes puolella oli ensisijaisena toimintarajoitteena psyykkinen sairaus. Tämä kertoo osaltaan siitä, että mielenterveyskuntoutujat ovat yhteiskuntamme tukiverkon väliinputoajia ja että Tukilinjan kaltaisia toimijoita todella tarvitaan tilanteen korjaamiseksi. Apurahoilla tuettiin myös henkilöitä, joilla on esimerkiksi neurologinen toimintarajoite tai sairaus, liikunta-, kehitys-, aisti- tai puhevamma. Kaiken kaikkiaan Tukilinjaan saapuikin vuoden aikana huimat yli 1500 apurahahakemusta.

Siis lämmin kiitos Sinulle, joka lahjoituksellasi tuet toimintaamme ja mahdollistat tuen jakamisen sitä tarvitseville! Lisää tietoa löydät Tukilinjan nettisivujen artikkeliosiosta, jossa julkaisemme aina alkuvuodesta yhteenvedon menneestä vuodesta avainlukuineen.

Talvisin terveisin,

Sanna
Tukilinjan lahjoittajapalvelu