Lehden asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (8.5.2018) perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja Henkilötietolakiin (523/1999)

 1. Rekisterinpitäjä
  Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry (VKTTry)
  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
  09-4155 1500
 2. Rekisterin ylläpitäjä
  Jaicom Oy
  Puuvillakatu 4 C 4
  30100 Forssa
 3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Ismo Seppä
  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
  09-4155 1503
 4. Rekisterin nimi
  Tukilinja-lehden asiakasrekisteri. Tukilinja on Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry:n julkaisema lehti.
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään VKTT ry:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. VKTT ry käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.
 6. Rekisterin tietosisältö

  1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja muut asiakaskohtaiset tiedot.
  2. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja peruuttamisista
  3. Asiakkaan pyytämä markkinointitauko tai -kielto
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä asiakkaalta itseltään. VKTT ry huolehtii säännöllisesti rekisterin osoitetietojen päivittämisestä käyttäen apuna Väestörekisterikeskusta. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua myyvältä rekisterinpitäjältä.
 8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
  Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry (VKTT ry) voi siirtää tietoja yhdistyksen yhteistyökumppaneille (Jaicom Oy, Leaddesk Oy, Asiakastieto Oy, LeadCloud, Arkmedia Oy), joiden avulla yhdistyksen toiminta on mahdollisimman tehokasta. Tietoja voidaan myös luovuttaa asiakastyytyväisyyteen liittyvissä tutkimuksissa.Kaikissa näissä siirroissa käytetään erikseen sovittuja suojattuja internetyhteyksiä ja sftp-palvelimia sekä salattuja sähköposteja.Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle väärinkäytösten selvittämiseksi. Muille kolmansille osapuolille ei tietoja luovuteta.
 9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry (VKTT ry) ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 10. Tietojen säilytysaika
  Kirjanpitolain mukaan tilaajatietoja on säilytettävä 6 vuotta. VKTT ry poistaa rekisteristään tiedot asiakkaista, joiden viimeinen tilaus on tapahtunut 8 vuotta sitten.
 11. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, joiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus.Tietoja siirretään rekisterinpitäjän ja rekisterin ylläpitäjän sekä muiden yhteistyökumppaneiden välillä vain suojattujen internetyhteyksien yli, käyttämällä suojattuja sftp-palvelimia tai salatuin sähköpostein.
 12. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
  Asiakkaalla on oikeus pyytää raportti itseään koskevista tiedoista, pyytää tietojen korjaamista, poistamista tai unohtamista. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle, joka vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarvittaessa yhteyshenkilö pyytää lisätietoja, joilla asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan.Asiakas voidaan kirjanpitolain perusteella poistaa vain, jos viimeisestä tapahtumasta on yli 6 vuotta aikaa. Jos asiakasta ei edellämainitusta syystä voi poistaa, voidaan asiakas unohtaa eli merkitä hänelle markkinointikielto. Tällöin asiakkaaseen ei enää oteta yhteyttä.
 13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
  Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön tai yhteistyökumppaneiden muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.5.2018.