Lukijafoorumi

Kiitokset vammaistutkimusapurahasta

Vammaisten lasten hoitokäytäntöjen tutkija Johanna Olli kiitteli maaliskuussa Twitterin kautta Tukilinjalta saamastaan vammaistutkimusapurahasta. Apurahan päätösteksti on seuraava:

Johanna Olli, 4 000 €

(Turun yliopisto, hoitotieteen tohtoriohjelma)

”Väitöskirjatutkimuksen aiheena on vammaisten lasten osallisuuden tukeminen. Tavoitteena on löytää lapsilähtöinen näkökulma osallisuuden tukemiseen kuntoutushoitotyössä ja kehittää myös tätä osallisuutta tukeva hoitotyön malli. Tutkimuksen näkökulma on vahvasti yhteiskuntatieteellinen ja se haastaa terveydenhuollossa vallitsevia ammattilaiskeskeisiä käytäntöjä ja medikaalista mallia.”